UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Çocuklar için Oy Verin

Bir ülkenin yapabileceği en iyi yatırım çocuklara yapılan yatırım ile çocukların haklarının hayata geçirmesidir. Bununla birlikte, haklar ancak hak sahiplerinin haklarını kullanma konusunda güçlendirilmeleri halinde tam olarak hayata geçebilir.
 
Geçtiğimiz on yılda Türkiye, çocuklar için izleme, katılım ve adalete erişim mekanizmalarının oluşturulması konusunda ilerleme kaydetmiştir. Çocuk haklarından sorumlu bir Kamu Denetçisi görevlendirilmiş, yeni anayasa çalışmaları sırasında çocukların görüşü alınmış ve Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi yürürlüğe girmiştir.
 

ANCAK, DAHA YAPILMASI GEREKENLER BULUNMAKTADIR.

 
Türkiye, çocuklar için yapılan harcamaların da dâhil olduğu kamu sosyal harcamaları bakımından OECD ülkeleri arasındaki en düşük oranlara sahip dört ülkeden birisidir[1]. Her ne kadar çocuk haklarına yönelik gösterge ve veri tabanları geliştirilmişse de, çocuklar arasındaki farklılıkların ele alınabilmesi ve bu alandaki ilerlemenin izlenebilmesi için hâlen karşılaştırılabilir ayrıştırılmış (coğrafi, cinsiyet, etnik vs.) verilere ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, çocukların kendilerini etkileyen politikaların geliştirilme süreçlerine anlamlı katılımı henüz sistematik şekilde sağlanamamaktadır.
 
UNICEF Türkiye, tüm çocuklar için etkili yatırımlar yapılması ve çocukların daha da güçlü kılınması adına tüm siyasi partileri aşağıdaki eylemler konusunda taahhütte bulunmaya çağırmaktadır:
 
 
  • Özellikle en incinebilir durumdakiler olmak üzere, çocuklarla ilgili düzenli ve güncel veri ve bilgi sağlanması için kapsamlı bir bilgi üretim sistemi kurulması.
  • Tüm çocuklar için çocuk haklarının hayata geçirilmesinin bir öncelik olarak kabul edilmesi, bunun için gerekli ve bu amaca uygun tüm yatırımların ulusal bütçeye yansıtılmasının sağlanması.
  • Tüm ilgili konu ve süreçlere çocukların anlamlı katılımının sağlanması için fırsatların yaratılması, çocukların düşünce özgürlüğünün ve adalete erişiminin güvence altına alınması.
 

Çocuklar için BİRLEŞİN, Çocuklar için OY VERİN![1]Sosyal Harcama Güncellemesi, OECD Sosyal Harcama Veritabanı’ndan Yansımalar (SOCX), OECD, Kasım 2014.