UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Çocuklar için Oy Verin

Tüm çocukların haklarından tam anlamıyla yararlanabilmeleri için çocuklar arasında giderek derinleşen farklılıkların somut ve etkin politikalarla ele alınması şarttır.
 
Türkiye’de çocuklar arasında hakkaniyetin sağlanmasına yönelik bir takım olumlu adımlar atılmıştır. Örneğin, çocuklar için evrensel ve ücretsiz sağlık hizmetleri hayata geçirilmiştir. İncinebilir durumdaki daha fazla çocuk kendi ailesi içerisinde ya da aile tipi alternatif bakım hizmetleriyle desteklenmektedir. Daha fazla sayıda engelli çocuk erken tanılama, uyarı ve toplum temelli destek hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
 

ANCAK, DAHA YAPILMASI GEREKENLER BULUNMAKTADIR.

 
 
Çocukların – kimisi 6 gibi çok küçük yaşta olan -  yaklaşık %6’sı halen ekonomik aktivitelere dâhil edilmektedir[1]. Bir yıl içerisinde suça sürüklenen çocukların sayısı 180.000’in üzerine çıkmıştır[2]. Engelli çocukların sadece %4,2’si toplum tarafından “sosyal” olarak nitelendirilmektedir[3].
 
UNICEF Türkiye, tüm çocukları kapsayıcı hizmetlerin ve bu hizmetlere tüm çocukların ulaşımının sağlanması adına tüm siyasi partileri aşağıdaki eylemler konusunda taahhütte bulunmaya çağırmaktadır:
 
 
  • Engelli çocukların topluma ve eğitim sistemine daha etkin şekilde katılımının teşvik edilmesi.
  • Göçmen ve geçici koruma altındaki çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocuklara eğitim sağlanması yönündeki çabaların hızlandırılması ve tüm çocukların eşit imkânlardan yararlanmasının temini.
  • Tüm çocuklara her türlü şiddete ve sosyal ya da ekonomik sömürüye karşı koruma sağlanması.
  • Çocuk koruma konusundaki yükümlülüklerin genişletilmesi, sosyal hizmetin geliştirilmesi ve tüm ilgili sektör çalışanlarının uzmanlaşmasının desteklenmesi.
 

Çocuklar için BİRLEŞİN, Çocuklar için OY VERİN![1]Çocuk İş Gücü Anketi 2012, TUİK.
[2]Adalet İstatistikleri 2013, TUİK.
[3]Türkiye’de Engeli Olan Çocuklara Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Raporu, ASPB – UNICEF, 2014.