UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Çocuklar için Oy Verin

Kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitlik, sürdürülebilir bir kalkınma ve sosyal adaletin sağlanması için gerekli temel etmenlerden birisidir. Bu konunun önemi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine dair Sözleşme’ye taraf olan devletlerce de tanınmış ve imza altına alınmıştır. Buna karşın, kızlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler dünyada halen milyonlarca çocuğu etkilemektedir.
 
Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli kimi temel noktalarda ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, çocuklara yönelik eğitim imkânları bakımından kız ve erkekler arasında neredeyse tam bir eşitliğe ulaşılmıştır. Türkiye ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin ev sahibi ve ilk imzacılarından biri olarak kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetle mücadele konusundaki taahhüdünü yinelemiştir.
 

ANCAK, DAHA YAPILMASI GEREKENLER BULUNMAKTADIR.

 
 
Türkiye, cinsiyete dayalı gelişme endeksinde 148 ülke içinde 118’nci[1], küresel toplumsal cinsiyet uçurumu endeksinde ise 142 ülke içinde 125’nci olarak alt sıralarda yer almıştır[2]. Erken yaştaki evlilikler temel bir sorun olmaya devam etmekte, kız çocukların %14’ü 18 yaşından önce evlendirilmektedir[3].
 
UNICEF Türkiye, kız ve erkek çocukların arasında fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi adına tüm siyasi partileri aşağıdaki eylemler konusunda taahhütte bulunmaya çağırmaktadır:
 
 
  • Çocuklar ve gençler arasında eşitliğin sağlanması için cinsiyet temelli ayırımcılığa karşı gerekli önlemlerin alınması.
  • Kızların ve erkeklerin eğitimin tüm düzeylerine (okul öncesi, ilk, orta) kaydedilmeleri, devamlarının sağlanması ve eğitimlerini tamamlamaları konularında artış gösterilmesi ile bu durumun izlenmesi.
  • Özellikle aile içi şiddet, cinsel istismar ve sömürü ile namus cinayetleri başta olmak üzere, cinsiyet temelli şiddetle mücadele edilmesi.
  • Yasal evlilik yaşının 18’e yükseltilmesi ve istisnai durumlara ilişkin daha sıkı yasal değerlendirme ve izleme koşullarının getirilmesi.


Çocuklar için BİRLEŞİN, Çocuklar için OY VERİN!
 [1] İnsani Gelişme Raporu 2014 – "İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak". HDRO (İnsani Gelişme Raporlama Ofisi). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı.
[2]Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu 2014, Dünya Ekonomik Forumu.
[3]Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (20-24 yaş aralığındaki kadınların %14,7’si 18 yaşından önce evlendiğini belirtmektedir).