Suriye İnsani Yardım Operasyonu: Sağlık ve Beslenme


 

İhtiyaçlar

Kamplarda yaşayan Suriyeli çocukların %74'üne çocuk felci aşısı yapılmıştır ancak kampların dışında yaşayan çocuklar arasında aşılı olanların oranı oldukça düşüktür. Erkek çocukların yaklaşık %57'si ve kız çocukların ise %52'si aşılıdır.  Kamplarda yaşayan erkek çocukların %74'ü ve kız çocukların ise %70'ine kızamık aşısı yapılmış olup kampların dışında yaşayan aşılanmış çocukların oranı, kamplardaki çocukların oranına kıyasla çok düşüktür.  Kampların dışında yaşayan erkek çocukların yaklaşık %60'ı ve kız çocukların %58'inin kızamık aşısı vardır.  Çocuk felci ve kızamık oldukça bulaşıcı viral hastalıklar olduğundan dolayı bu durum ev sahibi toplum içinde yaşayan çocuklar için ciddi bir sağlık tehdidi teşkil etmektedir. 

Kurumlar arası sağlık misyonu; yetersiz beslenme / beslenme eksikliklerine ilişkin sistematik bir biçimde toplanmış verilerin henüz mevcut olmadığını, ancak kamplardaki çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar arasında klinik mikro besin eksikliği ve anemi vakalarının gözlemlendiğini belirtmiştir. Şu ana kadar akut ve/veya kronik yetersiz beslenme (büyüme durması) sorununun toplum genelinde ne düzeyde bir boyuta ulaştığına dair değerlendirme çalışmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır ancak bu değerlendirme çalışması tamamlandığında ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek izleme çalışmaları için önemli bir başangıç noktası teşkil edecektir.  

2013 ve 2014 Yıllarında Gerçekleştirilen / Gerçekleştirilecek Bazı Önemli Faaliyetler

  • Sağlık Bakanlığı'na kızamık ve çocuk felci aşısı ile A vitamini, enjektör, güvenlik kiti ve soğuk zincir ekipmanı sağlanması yoluyla ulusal bağışıklık programına destek verilmesi.
  • Sağlık kurumları ve diğer BM kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ve farkındalık yaratma kampanyalarının (örneğin emzirme, bağışıklama, beslenme, hijyen konularında) oluşturduğu etkinin arttırılması ve gerekli görüldüğü takdirde yerel sağlık hizmeti sağlayıcılarına eğitimler verilmesi ve krizden etkilenen topluluklara destek sağlanması yoluyla anne ve çocuk sağlığı ve beslenme hizmetlerinin güçlendirilmesi.
  • Sağlık Bakanlığı ve diğer BM kuruluşları ortaklığında kamplar dışında yaşayan 6-59 aylık çocuklar arasındaki yetersiz beslenme vakalarının tespit edilmesi amacıyla yapılacak bir beslenme anketine destek sağlanması.
  •  6-59 aylık çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara (6 aya kadar emziren kadınlar için) çoklu mikro besin desteği sağlanması. (Gereken miktarlarda)

2013 ve 2014 Yıllarında Elde Edilen veya Elde Edilmesi Beklenen Önemli Başarılar

  • UNICEF, Sağlık Bakanlığı'na Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde yer alan 11 şehirde (Kilis, Mardin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya) yaşayan 5 yaşındaki Suriyeli ve Türk çocuklara üç aşama halinde uygulanmak üzere 3 milyon doz ağızdan uygulanan çocuk felci aşısı (OPV) tedarik etmiştir.