Suriye İnsani Yardım Operasyonu: Çocuk Koruma ve Gençlik


 

İhtiyaçlar

Resmi kurumlar arasındaki yetki alanı çakışmaları nedeniyle BM kuruluşlarının Türkiye'de ikamet eden Suriye vatandaşlarına yönelik çocuk koruma çalışmaları düşük düzeyde savunuculuk, farkındalık oluşturma ve tespit faaliyetleri ile sınırlı kalmıştır. Ancak çocukların korunması hususundaki (erken yaşta evlilik, cinsel istismar, çocuk askerler ve silahlı kuvvetlere katılma) farkındalığın ve paydaşların bu alanda yapılan müdahaledeki eksiklikleri giderme kapasitelerinde bir artış gözlemlenmektedir. Sınır bölgelerinde sosyal yardım hizmetlerine erişim sağlanamamakta ve çocuk koruma standartları uygulanamamaktadır. Suriye halkı sorunlarını kendi içinde çözmek zorunda bırakılmakta; dış makamlara gönderilen raporlar sınırlı kalmakta ve dışarıda sağlanan hizmetlere yeterli düzeyde yönlendirme yapılmamaktadır. Toplumdaki duruma bakılacak olursa, insanların şikâyet etmemelerini öngören veya bazı ihlallerin devam etmesine yol açan toplumsal kurallardan dolayı risk altındaki çocuklar veya sorumluların olayları ve talepleri gündeme pek fazla getiremedikleri görülmektedir. 
 

2013 ve 2014 Yıllarında Gerçekleştirilen / Gerçekleştirilecek Bazı Önemli Faaliyetler

 • Kamplarda ve kampların dışında farklı yaş gruplarındaki çocuklara eğitim verileceği, eğlence-dinlence ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği ve psiko-sosyal destek sağlanacağı güvenli ve çocuk dostu alanların oluşturulması.
 • Eğitim ve eğlence-dinlence malzemeleri temin ederek bunların kamplarda ve ev sahibi topluluklarda yaşayan okul çağındaki çocuklar ve küçük kardeşleri de dâhil olmak üzere çocuklar ve gençlere dağıtılması.
 • Suriyeli gençlere kamplarda ve ev sahibi topluluklarda yaşayan çocuklarla müfredat dışı spor ve eğlence-dinlence etkinlikleri düzenleyebilmeleri ve bu etkinliklerde kolaylaştırıcı rolü üstlenebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amacıyla bu gençlerin harekete geçirilerek eğitim verilmesi.
 • Ebeveynlerin çocukların korunması hususunda karşılaştıkları sorunları ve riskleri paylaşabilecekleri veya merak ettikleri soruları sorabilecekleri ve bu sorunlarla mücadele ederken destek alabilecekleri grup görüşmeleri vasıtasıyla ebeveynlik eğitimi verilmesi. Bu görüşmelerde aynı zamanda ebeveynler yardım taleplerini ifade edecek ve bu talepler paydaşlar tarafından ilgili makamlara iletilecek. 
 • Tüm ilgili paydaş ve kuruluşlara (sağlık, eğitim, yönetim, nüfus müdürlüğü yetkilileri, yerel makamlar, Suriye halkını temsil eden kişiler, Türk halkını temsil eden kişiler) yönelik çocuk koruma koordinasyonu eğitimleri düzenlenmesi. Bu sayede, çocukların risk altında bulunduğu durumlara ve yapılan ihbarlara müdahale edilmesinin yanı sıra Türkiye'deki toplum içinde gerilim yaşanmasını ve risklerin önlenmesini sağlamak amacıyla kamplarda ve kampların dışında çocuk koruma koordinasyon ağları oluşturulacaktır.
 • Temel paydaşlar ve yaygınlaştırıcılar (kamp yöneticileri, tercümanlar, sosyal çalışmacılar, toplum temsilcileri) için kurumlar arası işbirliğiyle “Do No Harm” (Zarar Verme) uygulamaları, asgari bakım ve koruma standartları, çocuk dostu iletişim ve uygulamalar ile temel risk tespit ve sevk kanalları hakkında psiko-sosyal eğitim kursları düzenlenmesi.
 • İzleme ve raporlama formatı ve sistemi geliştirilmesinin yanı sıra paydaşlar için ağır ihlaller ve çocukları tehdit eden büyük risklere ilişkin izleme ve raporlama eğitimi verilecektir.
 • Silahla yaralanan çocuklara yardım edilmesi amacıyla sektörler arası işbirliği geliştirilmesi.  
 

2013'te Elde Edilen Önemli Başarılar

 • 17 tane kampta Çocuk Dostu Alanlar (ÇDA) oluşturuldu ve bu çocuk dostu alanlarda gençler ve çocuklarla birlikte düzenli bir şekilde etkinlikler gerçekleştiren en az bir tane gençlik çalışanı atandı.  Bu çocuk dostu alanların kurulduğu yerler şunlardır: Harran, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Nizip 1, Nizip 2, Kilis Öncüpınar, Kilis Elbeyli, Yayladağı 1, Yayladağı 2, Altınözü 1, Altınözü 2 ve İslahiye.   
 • Gençlik çalışanlarının kamplarda göreve başlamasını takip eden dönemde ÇDA'larda gerçekleştirilen etkinliklere 23.881 çocuk (%50'si kız ve %50'si erkek olmak üzere) katılım göstermiştir. Bu çocuklardan yaklaşık 5000 tanesi her hafta düzenli katılım sağlamıştır.
 • Seçilen 446 gençlik gönüllüsüne çocuk ve gençlerle birlikte etkinlikler gerçekleştirebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amacıyla eğitim ve rehberlik sağlanmıştır. 
 • Hâlihazırda kamplarda 26 gençlik çalışanı mevcut olup Gaziantep'te bu gençlik çalışanlarına destek sağlayan 2 tane yönetici asistanı bulunmaktadır.  Türk Kızılayı bünyesinde görev yapmakta olan gençlik çalışanları için farklı zamanlarda 2 eğitim düzenlenmiştir.
 • Şu anda ise kamplardaki gençlik çalışanlarına çocuklar ve gençler ile birlikte uygun ve kaliteli etkinlikler gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla gençlik çalışmaları konulu eğitimler vasıtasıyla sahada rehberlik sistemi geliştirilmektedir.
 • 74.961 çocuğa kışlık giyecek sağlanmıştır.