Suriye İnsani Yardım Operasyonu: Eğitim


 

İhtiyaçlar

Kamplarda ve kamp dışında derslerin işlendiği dil, müfredat tercihleri, alınan eğitimin sertifikalandırılması ve alınan derslerin diğer ülkelerde geçerliliği gibi hususlar başta olmak üzere eğitim imkânlarına erişim ciddi bir sorun haline gelmiştir. Suriyeli çocukların ve ailelerin, aldıkları eğitimin ileride faydası olup olmayacağı ve alınan derslerin diğer ülkelerde sayılıp sayılmayacağı hususlarındaki şüpheleri devam etmektedir.  Ayrıca kamplarda ve kamp dışında görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmı, maddi teşviklere ve öğretmenliğe devam etmelerini sağlayacak motivasyona ihtiyacı olan gönüllü Suriye vatandaşlarından oluşmaktadır.  Son tahminlere göre kamplarda yaşayan okul çağındaki çocukların %20'si ve kampların dışında yaşayan çocukların ise yaklaşık %74'ü okula gitmemektedir. Kız çocukları veya engelli çocukların okula kayıt yaptırmama, okulu bırakma veya derslere düzenli bir şekilde devam sağlayamama riski daha yüksektir. Çocukların erken yaşta okulu bırakmalarının ardında yatan diğer sebeplerin arasında; çocukların aile ekonomisine destek sağlaması için çalışmaya zorlanması ve iş imkânlarının sınırlı olması gibi ekonomik nedenlerin yanı sıra alınan eğitimin resmi bir belge ile sertifikalandırılmaması gibi nedenler yer almaktadır.  

Ayrıca iyi eğitime sahip, arzulu, anlatacak olduğu konulara hâkim ve öğrenci odaklı öğretim yöntemlerini uygulayabilen öğretmenlerin fazla bulunmaması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Bunlara ek olarak kriz, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin psiko-sosyal durumlarını fazlasıyla olumsuz etkilemektedir ve bunun da bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
 

Bazı Önemli Veriler

 • Kamplarda yaşayan toplam 75.000 okul çağındaki çocuk arasında okula kayıt oranı yaklaşık %80'dir (63.070).
 • Kamp dışında yaşayan toplam 175.000 okul çağındaki çocuk arasındaki okula kayıt oranı ise yaklaşık %24'tür (46.000).

2013 ve 2014 Yıllarında UNICEF Tarafından Gerçekleştirilen / Gerçekleştirilecek Bazı Önemli Faaliyetler

 • Kamplarda ve kamp dışında prefabrike sınıflar kurulması ve/veya mevcut okulların veya diğer uygun binaların onarılması ve yenilenmesi yoluyla geçici eğitim ortamları oluşturulması.  UNICEF; su, temizlik ve hijyen (WASH) imkânlarının mevcut olmadığı okullarda belediyeler ve valilikler ile birlikte çalışarak yeniden inşa edilen tüm okullarda su, temizlik ve hijyen imkânları sağlayacaktır.  
 • Okul çağındaki çocuklar arasındaki okula kayıt oranlarının arttırılması amacıyla ilgili makamların söz konusu alanda farkındalık yaratma ve sosyal yardım ulaştırma çalışmalarına destek sağlanması.
 • Çocukların okula gitmelerini teşvik etmek amacıyla kitap, kırtasiye malzemeleri ve okul çantası gibi okul malzemeleri temin edilmesi. 
 • Ergenlik çağındaki çocuklara ve gençlere yönelik mesleki eğitim verilmesi.
 • MEB işbirliğiyle öğretmenler ve öğretmen kadrosunda yer alan diğer çalışanlara belirli aralıklarda ihtiyaca yönelik ve yapılandırılmış eğitim verilmesi ve destek ve rehberlik sistemi oluşturulması.
 • Öğretmenlere maaş verilemeyen durumlarda ne tür teşvikler sunulabileceğinin (öğretmenlere eğitim verilmesi, yevmiye usulü ödeme yapılması, harcama kuponu verilmesi gibi yollar) araştırılması.  
 • MEB ve ASPB ortaklığında okullarda engelli çocuklara uygun sınıflar oluşturulması ve bu sınıflar için gerekli donanım ve personel yardımı sağlanması.
 • MEB ile işbirliği yaparak alınan derslerin akreditasyonu sorunun çözülmesi. 
 • Suriyeli çocukların aldıkları derslerin sertifikalandırılması hususunda MEB ile istişareler yürütülmesi ve sertifikasyon araçları geliştirme çalışmalarına destek sağlanması.
 • Okullardaki müfredat dışı etkinliklere destek sağlanması.
 • Türkçe veya diğer konularda telafi derslerinin yanı sıra üniversiteye giriş için dil hazırlık dersleri verilmesi.
 • Çocukların korunması ve okula devam sağlamaları amacıyla dezavantajlı ailelere şartlı ve liyakata dayalı nakit transferi yapılması.
 • Kamp dışındaki okullara giden çocukların refahını ve okula devam oranlarını arttırmak için okullarda çocuklara yemek verilmesi.

2013 ve 2014 Yıllarında Elde Edilen veya Elde Edilmesi Beklenen Önemli Başarılar

 • Okullara gerekli donanımların kazandırılması ve öğrencilere okul malzemesi dağıtılması yoluyla (19 kamp, kampların dışındaki 4 okul ve yine kampların dışındaki çadır okullarda) 40.000 öğrencinin okula geri dönmesi sağlandı.
 • 80.000 çocuğa okul ayakkabısı dağıtıldı.
 • 2.648 Suriyeli öğrenciye üniversiteye girebilmeleri için hızlandırılmış Türkçe dersleri verildi.
 • Kamplarda 2.158 öğretmene eğitim verildi ve teşvik sağlandı.
 • Hatay'daki Yayladağı 2 kampında 1 tane ve Gaziantep'teki Islahiye kampında 1 tane prefabrike okul inşa edilerek 3.300 çocuğun okula geri dönmesi sağlandı.
 • Okula Dönüş kampanyası sürecinde çocukların okula geri dönmesini teşvik eden mesajlar içeren 25.500 poster ve broşür dağıtıldı.
 • İşbirliği çerçevesinde Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuklara eğitim sağlanması hususunda MEB ve UNICEF arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı.