Suriye İnsani Yardım Operasyonu

GENEL BAKIŞ

2012 yılı içinde Suriye krizinin daha da şiddetlenmesi sebebiyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin insani yardım ihtiyaçları giderek genişleyen bir alanda ve büyük oranda artış göstermiştir.  2012 yılının Ocak ayında Türkiye'deki mülteci kamplarında yaşayan kişi sayısı 9.500 iken bu sayı 18 Mart 2014 itibariyle 20 kattan fazla artış göstererek 221.829'a yükselmiştir.   Yine bu dönem içerisinde kampların sayısı ve boyutları da büyük bir artış göstererek Mart 2014 itibariyle 22'ye ulaşmıştır.
 
2012 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti; su ve temizlik, sağlık hizmetleri, eğitim, gıda ve gıda harici ihtiyaçlar da dâhil olmak üzere bu kamplarda yaşayan insanların tüm temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.  Ancak 2012 yılında Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşlarının sayısının katlanarak artması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ihtiyaçlara aynı düzeyde cevap veremez hale gelmiş olup Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım talep etmiştir.  Bu durum sonucunda Türkiye, 2012'nin ilerleyen dönemlerinde Bölgesel Müdahale Planları'nın (RRP) geliştirme sürecine ortak olmuştur ve bu planların sonuncusu olan RRP 6, Aralık 2013'te uygulamaya konulmuştur.  
 
Türkiye'deki kamplarda yaşayan Suriye vatandaşlarına ek olarak kamp dışında yaşayan ve sınırdaki Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şanlıurfa'da yoğunluk gösteren 421.038 Suriye vatandaşının olduğu tahmin edilmektedir.  Aralık 2012'de Türkiye'nin 70.000 olarak tahmin ettiği ve tamamının geçici koruma statüsünden faydalandığı Suriyeli göçmen sayısında artış yaşanmıştır. Türkiye, şu anda sınırları içerisinde geçici koruma altında yaşayan toplam 800.000 Suriye vatandaşının olduğunu tahmin etmektedir.  
 

MEVCUT DURUM

Şu anda %34'ü kamplarda ve %66'sı da kamp dışında olmak üzere 642.867 kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmakta olup bu sayının %53'ü (341.362) çocuklardan oluşmaktadır.  Buna ek olarak Türkiye'de yaşamakta olup kayıtlarda görünmeyen 150.000 Suriye vatandaşı olduğu tahmin edilmekte olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti (T.C.), 2014 Aralık ayı itibariyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının 1.000.000'a ulaşmasını beklemektedir.  

Krizin başladığı ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti, yeni gelen mültecilere hiç ara vermeden toplam değeri 1,5 milyar dolara yaklaşan gıda, barınak ve sağlık hizmetleri sağlayarak mültecilere yaptığı yardımlarda yüksek bir standarda ulaşmıştır. Ancak Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli mültecilerin sayısı sürekli artmakta olduğu için Türkiye Cumhuriyeti uluslararası toplumdan özellikle çocukların eğitimi ve desteklenmesi hususunda yardımlarını arttırmasını talep etmiştir.

Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporları için Tıklayın