UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

6.7 İzleme sistemleri

Okulların aşmak zorunda oldukları sorunlar ve ellerindeki kaynaklar açısından birbirinden çok farklı olduklarından, standartların ve izleme sürecinin, zayıf okulların belirlenmesinde, okul yönetimlerinin ödüllendirilmesinde veya cezalandırılmasında kullanılacak performans göstergeleri olarak değil, öz değerlendirme ve kaydedilen ilerlemeyi ölçme araçları olarak görülüp böyle ele alınması önem taşımaktadır. Bu standartlarla, performans yönetim standartları ve eğitim alanındaki harcamaların izlenmesine yönelik Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Veri Yönetimi Sistemi (TEBFİS) dâhil olmak üzere halen mevcut veya yeni getirilebilecek diğer izleme araçlarını birbirine karıştırmamak gerekir. İKS göstergeleri ve bunların kullanılmasına ilişkin yönergeler, bugüne kadarki uygulamaların sonuçların ışığında netleştirilebilir basitleştirilebilir veya detaylandırılabilir. Eğitim alanındaki yöneticilerin ve diğer görevlilerin bu standartları içselleştirmeleri ve standarları tutturmak için gerekli bilgi ve desteğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu alandaki deneyimlerden yararlanarak, ortaöğretim okullarını da çocuk dostu halıne getırmek üzere benzer bir sürecin başlatılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, okullar ve bir bütün olarak eğitim sistemi dışarıdan izlenmeye ve dış danışmanlığa daha açık hale getirilebilir.