Güney Doğu Avrupa'da Çocukların Şiddete Karşı Korunması Projesi

Avrupa Birliği’nin finansmanı ve UNICEF işbirliği ile yürütülen “Güney Doğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması” projesi 01/07/2011 tarihi itibariyle başlamıştır. Bütçesi 1,650,000 Avro olarak belirlenen Projenin süresi 2 yıldır.

.

Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (ODA/BDT) UNICEF Bölgesel Ofisi (BO) tarafından koordine edilen Proje, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Türkiye’yi kapsamaktadır.

Projenin amacı, çocuk hakları ihlallerinin, özellikle çocuğa karşı şiddetin bağımsız izlenmesinde sivil toplum ortaklarının kapasitelerini güçlendirmektir. Ayrıca, çocuğa karşı şiddetin tespit edilmesi, izlenmesi ve ele alınmasına yönelik kamu hizmetleri sistemini sağlamlaştırmak amacıyla sivil toplum kurum/kuruluşları ve resmi karar vericiler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi genel hedeftir. 

Bu genel hedefi gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler üç ana başlık altında yürütülmektedir:

1.Farkındalığı yükseltmek ve çocuklara karşı şiddet konusunda politika diyaloguna girdiler oluşturmak için, ulusal sivil toplum şebekeleri ve (ombudsmanlar veya çocuk hakları gözlemevleri gibi) ulusal ve yerel düzeylerde resmi bağımsız izleme mekanizmaları tarafından bağımsız izleme kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetler

2.Sivil toplumu ve politika yapıcıları, çocuklara karşı şiddet vakalarının tespit edilmesine ve harekete geçilmesine yönelik kamu hizmetleri sistemindeki boşluklar konusunda bilgilendirme hedefiyle mevcut programlara dayalı faaliyetler

3.Çocuklara karşı şiddet alanında politikalar ve programların etkililiği üzerine politika diyalogu için mevcut kurumsal mekanizmalara girdi sağlanmasında sivil toplum aktörlerine yardım edecek faaliyetler

.

BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR