#
Başvuru Yapan Belediyenin Adı
Şehir
Kurum İletişim Bilgileri
Adres:
Tel:
Fax:
Kurumda İrtibat Kurulacak Kişi
İletişim Bilgileri
Ad - Soyad:
Tel/Cep Telefonu:
E-posta Adresi:
Katılmak istenen eğitim konusu
Eğitim ili ve tarihi
(bkz. Ekli tablo)
Eğitime Katılması Öngörülen
Personel Sayısı
Katılımcı Personelin Ad, Soyad
ve İletişim Bilgileri
1. Katılımcı
2. Katılımcı
Eğitimin Başlangıç-Bitiş Saatleri
Eğitimin Hedef Kitlesi
Her Bir Eğitime Katılması Planlanan
Toplam Katılımcı Sayısı