Anasayfa > Bilgi Merkezi > 

Bilgi Merkezi

SON EKLENENLER

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

Ortaöğretime Uyum Programı: Mevzuat

Mevzuat kitabı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Talimatnamesi yer almaktadır.

Ortaöğretime Uyum Programı: Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı

Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında geliştirilen “Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı” ilgili konulara yönelik kapsamlı ve faydalı bilgiler içermektedir.

Ortaöğretime Uyum Programı: Uygulama Klavuzu Uyum Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF’in teknik desteği ile geliştirilen Ortaöğretime Uyum Programı: 1) Veli ve öğrencinin okula ilişkin bilgilendirilmesi; 2) Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması; 3) Akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi 4) Koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması olarak belirlenen dört temel alan, 8 tema ve bu temalarla ilişkili olarak geliştirilen, öğrenci ve veliye yönelik etkinliklerden oluşan bir programdır.

Ortaöğretime Uyum Programı, okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık ve 9. sınıf rehber öğretmenleri ile belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacaktır. Program, eğitim öğretim yılı başlamadan önceki hafta en az 3 yarım gün uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Ortaöğretime Uyum Programı, program kapsamında bulunan alanlar ve temalar altındaki etkinlik çeşitliliği sayesinde, her okulun  kendi ihtiyaç ve koşullarına bağlı olarak ve seçecekleri etkinliklerin dört alanı ve 8 temayı da kapsaması koşuluyla kendi uygulama planlarını yapabilmelerine olanak vermektedir.

Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu #9 - Mayıs 2017

2016 Suriyeli çocuklar için neden en kötü yıl oldu?

Çocukların her gün saldırılara maruz kaldıkları Suriye’de hiçbir çocuk savaşın dehşetinden kurtulamamaktadır. Şiddet her yerde görülmekte olup okul, hastane, oyun alanı, park ve çocukların kendi evleri gibi birçok yeri paramparça etmiştir.

Altı yıldır süren bu savaşta en ağır bedeli ödeyen çocuklar geçen yıl en uç noktaya tırmanan şiddetle birlikte hiç olmadığı kadar büyük acılar yaşamıştır.

Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu Ocak 2017


Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu Ekim 2016


Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi Notu Temmuz 2016


Köklerinden Koparılan Çocuklar: Mülteci ve göçmen çocukların maruz kaldığı ve giderek büyüyen kriz - Yönetici Özeti

Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk başka bir ülkeye göç etti ya da zorla yerlerinden edildi. Bu rapor bu çocuklarla ilgili, nerede doğdukları, nereye doğru göç ettikleri ya da yolda hangi tehlikelerle karşılaştıkları gibi konularda ilk kez kapsamlı ve küresel veriler sunuyor. Rapor çocuk göçünün küresel boyutuna ışık tutarak çocuk göçmen ve mültecilerin dünyanın her bölgesinde karşılaştıkları zorlukları gözler önüne seriyor. 

Çocuk Dostu Şehirler Sonuç Kitapçığı


Çocuk Dostu Şehirler Projesi 2014-2015 yıllarında, 10 belediye ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yürütülen, finansal desteğini IKEA Türkiye’den ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nden alan yerel yönetimleri çocuk dostu politika ve program geliştirmeyi hedeflemiş bir projedir. Projenin ulusal koordinasyon mekanizmasında İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Teşkilatı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi ve UNICEF bulunmaktadır. Türkiye’de kentleşme büyüyen ekonomi, sanayileşme ve kırsaldan kente göç ile gittikçe hızlanmakta ve artmaktadır. Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan çocukların ihtiyaçları ve öncelikleri bu dinamik ve hızlı değişim sürecinde dikkate alınmalıdır. Yerel düzeyde çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten belediyelere çocuk haklarının gerçekleşmesinde önemli görevler düşmektedir. Çocuklar için yaşanabilir çevreleri belediyeler oluşturmaktadır. Belediyeler kente dair kentin ve vatandaşların problemlerinin tartışıldığı ve vatandaşın katılımı ile bunların çözümlerinin hayata geçirildiği en iyi platformları bünyesinde barındırır. Bu anlamda, çözümlerin bir paydaşı olarak çocuklar kentsel değişimin ana öncüleridir.