Anasayfa > Bilgi Merkezi > 

Bilgi Merkezi

SON EKLENENLER

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

TÜRKİYE - UNICEF ÜLKE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2016 -2020

2017 Yıllık Raporu 

Afrin'deki bir hastanede UNICEF yardım malzemelerinin fotoğrafları

28 Mart 2018

Engeli Olan Çocuklar: Etkinleştirilmiş Gelecekl

Suriye'de Yedi Yıldır Süren Savaş Gerçekler ve rakamlar 

Sahteciliğe meydan vermeme: Kendinizi nasıl korursunuz?

UNICEF Türkiye, adımızın ve logomuzun, tüm dünyadaki UNICEF destekleyicilerinin güvenini bilinçli olarak kötüye kullanan etik yoksunu kişiler tarafından sahtekârca kullanıldığına ilişkin bildirimlerden derin kaygı duymaktadır.  
UNICEF'in 2018'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetlerine Genel Bakış


Hâlihazırda, dünyadaki her dört çocuktan biri, çatışma ya da afetten etkilenen bir ülkede yaşamaktadır. Yaklaşık 50 milyon çocuk; şiddet, yoksulluk ya da doğal afetler nedeniyle evini terk etmek zorunda kalmıştır.


Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital bir Dünyada Çocuklar

Dijital teknolojiler; çocukların hayatlarını ve hayattaki şanslarını değiştirmiştir. Dünya Çocuklarının Durumu 2017 başlıklı bu raporda dijital teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri ele alınarak çocukları gelecekte nelerin beklediği irdelenmektedir

Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu #13 - Eylül 2017

Ortaöğretime Uyum Programı: Mevzuat

Mevzuat kitabı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Talimatnamesi yer almaktadır.

Ortaöğretime Uyum Programı: Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı

Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında geliştirilen “Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı” ilgili konulara yönelik kapsamlı ve faydalı bilgiler içermektedir.

Ortaöğretime Uyum Programı: Uygulama Klavuzu Uyum Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF’in teknik desteği ile geliştirilen Ortaöğretime Uyum Programı: 1) Veli ve öğrencinin okula ilişkin bilgilendirilmesi; 2) Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması; 3) Akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi 4) Koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması olarak belirlenen dört temel alan, 8 tema ve bu temalarla ilişkili olarak geliştirilen, öğrenci ve veliye yönelik etkinliklerden oluşan bir programdır.

Ortaöğretime Uyum Programı, okul yöneticileri ve rehber öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık ve 9. sınıf rehber öğretmenleri ile belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacaktır. Program, eğitim öğretim yılı başlamadan önceki hafta en az 3 yarım gün uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Ortaöğretime Uyum Programı, program kapsamında bulunan alanlar ve temalar altındaki etkinlik çeşitliliği sayesinde, her okulun  kendi ihtiyaç ve koşullarına bağlı olarak ve seçecekleri etkinliklerin dört alanı ve 8 temayı da kapsaması koşuluyla kendi uygulama planlarını yapabilmelerine olanak vermektedir.