Anasayfa > Basın Merkezi > 2018 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2018)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai bölgesinde beş yaşından küçük 770.000 çocuk beslenme yetersizliğinin pençesinde


© UNICEF/Tremeau
UNICEF raporu çocukların insani açıdan kaygı verici durumunu gösteriyor 


NEW YORK/DAKAR/CENEVRE/JOHANNESBURG/KİNŞASA, 11 Mayıs 2018– UNICEF tarafından bugün açıklanan rapora göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kasai bölgesinde yaşayan beş yaş altı çocukların en az yarısı, başka bir deyişle 770.000 çocuk ileri derecede beslenme yetersizliğine maruz kalmakta ve ölüm riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır.   UNICEF, insani yardımları güçlendirme yönünde ivedilikle harekete geçilmemesi durumunda çocuk ölümlerinde büyük bir artış görüleceği konusunda ilgilileri uyarmaktadır.
 
Kasai’de şiddetli çatışmaların patlak verdiği 2016 yılından bu yana yüzbinlerce kişi evlerinden ve topluluklarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Çatışmaların hız kesmesine rağmen bugün 2,3 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 3,8 milyon insan insani yardım ihtiyacı içindedir.
 
Kasai bölgesindeki görev ziyaretinden dönen UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Fatoumata Ndiaye: “Çatışmalar ve insanların yerlerinden edilmesi gibi olumsuzlukların Kasai çocukları açısından yol açtığı yıkıcı sonuçlar hala devam ediyor. Yerlerinden edilmiş binlerce çocuk, sağlık hizmetleri, temiz içme suyu ve eğitim gibi ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşamadan aylar geçirdi ve bu durumdan son derece olumsuz biçimde etkilendi. Bugün hizmetlere erişimde iyileşme görülürken Hükümetin ve insani yardım alanındaki ortaklarının uluslararası topluluğun da desteğiyle çok geç olmadan çocuklara yönelik yaşam kurtarıcı müdahalelerini yoğunlaştırmaları gerekmektedir.”
 
Kasai: Çocukların Yaşadığı Bir Kriz başlığını taşıyan rapora göre Kasai’deki güvenli gıda eksikliği insanların yerlerinden edilmesi sonucunda ortaya çıkan toprak verimliliğindeki keskin düşüşle birlikte daha da ağırlaşmıştır. Evlerinden sürülen pek çok aile ekim ve hasat yapamamış, bu da beslenme yetersizliği düzeylerinin artmasına neden olmuştur. Kimi bölgelerde tarımsal ürün mevsimleri de kaçırılmıştır.
 
Raporda yer alan ek bulgular diğer bilgilerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:
 
  • Kasai’de her 10 çocuktan biri ileri derecede akut beslenme yetersizliğine maruz kalmaktadır;
  • Çatışmalar sırasında 200’den fazla sağlık merkezi yağmalanmış, yakılmış ya da tahrip edilmiştir;
  • 400’den fazla okul saldırıya uğramış ya da askeri amaçlar için kullanılmış, buna ek olarak 100 okul da tahrip edilmiştir;
  • 440.000 çocuk 2017 ders yılını tamamlayamamıştır;
  • Binlerce çocuk silahlı gruplara ve milislere dahil edilmiştir;
  • Bölgedeki milis güçlerinin yüzde 60’ı çocuklardan oluşmaktadır;
  • Çocuklara yönelik aşılama programlarının yaşanan şiddet olayları yüzünden aksadığı bölge bugün kolera ve kızamık salgınlarına son derece elverişli durumdadır.
UNICEF Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Gianfranco Rotigliano: “Artık insanlar yerlerine geri dönmeye başladığı için binlerce çocuğa insani yardımların ilk kez ulaştırılması da mümkün olacaktır. UNICEF ve ortakları 2017 yılı başından bu yana ileri derecede akut beslenme yetersizliğine maruz kalmış 71.500 çocuğa bakım sağlamıştır. UNICEF bu kapsamda, çocukların tedavisi için sağlık merkezlerine ve hastanelere tedavi özelliği olan besin maddelerinin dağıtımını yoğunlaştırmakta ve beslenme alanındaki en iyi uygulamaların gerçekleşebilmesi için toplum sağlığı görevlilerine yönelik eğitimlerini yaygınlaştırmaktadır.”
  
Şiddet sonrası yeniden normal yaşama dönüş aynı zamanda ailelerin yeniden birleşmesine ve milislere katılan çocukların okullarına dönmelerine de bağlıdır. UNICEF ve ortakları bugüne dek 1.700 çocuğun milislerden ayrılmasını ve bu çocuklara psikososyal destek verilmesini sağlamış, topluluklarıyla yeniden bütünleşmelerine yardımcı olmuştur. UNICEF ayrıca çocukların yeniden okula dönebilmeleri için Kasai bölgesinde 314 dersliğin kurulum ve donanımını üstlenmiştir.
 
Kasai’deki çocuklara yönelik 2018 yılı programlarının finansmanı için UNICEF 88 milyon dolar tutarında yardım çağrısında bulunmuştur.
 
###
 
Ülkeyle ilgili fotoğraflar ve video materyalleri için: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF2F7KLS
 
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, shosta@unicef.org;
Yves Willemot, UNICEF KDC, +243 81 88 46 746, ywillemot@unicef.org;
Sylvie Sona, UNICEF KDC, +243 81 70 96 215, nssona@unicef.org;
Thierry Delvigne-Jean, UNICEF Dakar, +221 778192300, tdelvignejean@unicef.org;
Joe English, UNICEF New York, + 1 917 893 0692, jenglish@unicef.org;
Patsy Nakell, UNICEF Johannesburg, + 27 76 8722147, pnakell@unicef.org;
Christophe Boulierac, UNICEF Cenevre, +41 79 963 92 44, cboulierac@unicef.org.