Anasayfa > Basın Merkezi > 2018 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2018)

UNICEF anneler gününde tüm dünyada zengin ve yoksul arasındaki "anne sütüyle besleme açığının" kapatılması çağrısında bulundu


© UNICEF/Liu
Anne sütüyle beslemenin yararlarına rağmen yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde her 5 bebekten 1’ine; düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise her 25 bebekten 1’ine anne sütü hiç verilmiyor


Raporu ve multimedya materyallerini indirmek için tıklayınız
 
NEW YORK, 10 Mayıs 2018–  UNICEF tarafından bugün açıklanan yeni analizde, anne sütüyle beslenme fırsatını kaçıran bebek sayısının özellikle dünyanın en zengin ülkelerinde oldukça yüksek olduğu belirtildi. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 7,6 milyon bebek anne sütü almıyor.
 
Analizde işaret edilene göre anne sütünün yaşam kurtarma, bebekleri ve anneleri ölümcül hastalıklardan koruma, zekâ düzeyini yükseltme ve eğitimde olumlu sonuçlar getirme gibi özelliklerine rağmen yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde bebeklerin tahminen yüzde 22’sine hiç anne sütü verilmiyor.  Oysa düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu oran sadece yüzde 4 olarak karşımıza çıkıyor.
 
UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Shahida Azfar:  “Anne sütü, ister zengin ister yoksul olsun bir annenin çocuğuna, aynı zamanda kendine verebileceği en iyi armağandır. Anneler Günü’nü kutlarken dünyadaki annelere bebeklerini emzirebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlamalıyız.”
 
Analiz, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde bebeklerin en az bir kez anne sütüyle beslenme olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu kaydediyor. Gerçekten de anne sütüyle besleme oranlarının Bhutan (%99), Madagaskar (%99) ve Peru’da (%99) oldukça yüksek İrlanda (%55),  ABD (%74) ya da İspanya (%77) gibi ülkelerde ise düşük olduğu görülüyor (tabloya bakınız).  Yüksek gelir düzeyinde olup da anne sütüyle hiç beslenmemiş toplam 2,6 milyon bebeğin üçte birinden fazlası tek başına ABD’de bulunuyor.
 
Bununla birlikte, verilerin gösterdiğine göre, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin kendi içlerindeki zenginlik farklılıkları bir annenin çocuğunu ne kadar süre emzirmeye devam edeceğini etkiliyor. En yoksul ailelerdeki bebekler 2 yıl süreyle anne sütü alabiliyor. Bu süre en zengin ailelerde verilenden 1,5 kat daha uzun. Bu fark Batı ve Orta Afrika ile Karayip ülkelerinde daha da açılıyor. Bu ülkelerde en yoksul ailelerdeki çocuklar 2 yıl emziriliyor ve bu süre en zengin ailelerdekinin hemen hemen iki katı anlamına geliyor.
 
Refah durumunda yüzde 20’lik basamaklara ve bölgelere göre düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde anne sütüyle beslenen iki yaşındaki bebek yüzdeleri *
 

Azfar sözlerini şöyle sürdürdü: “Yoksul ülkelerdeki zengin annelerin bebeklerini kendi sütleriyle besleme eğiliminin düşük olduğunu biliyoruz; ancak, çelişkili biçimde yine görüyoruz ki zengin ülkelerde aynı eğilim en yoksul kesimlerde görülüyor. Gelir düzeyleri arasında anne sütüyle besleme açısından görülen bu farklılıklar, zenginlik düzeyinden bağımsız olarak, ülkelerin her annenin bebeğini kendi sütüyle beslemesinin önemine yönelik yeterli bilgilendirilme ve güçlendirilme yapmadığının işaretidir.”
 
Anne sütüyle beslemede yüksek oranları sağlayan etmenler çeşitlidir. Hindistan ve Vietnam gibi ülkeler anne sütüyle beslemeyi yaygınlaştırmak için güçlü politikalar izliyor. Türkmenistan gibi başka ülkelerde ise doğumunu bebek dostu hastanelerde yapan anne oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmekte. ** Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da hemen hemen tüm anneler bebek dostu bir kurumda doğum yapıyor. Bu tür çabalara ek olarak, babalara, ailelere, işverenlere ve topluluklara yönelik destekler ile kültürel ve siyasal ortamlar da belirleyici rol oynuyor.
 
UNICEF, dünyanın yeni doğan bebekleri adına çözümler talep ettiği küresel kampanyası Every Child ALIVE(Her Çocuk YAŞASIN)aracılığıyla hükümetlere, özel sektöre ve sivil topluma aşağıdaki alanlarda harekete geçilmesi çağrısı yapmaktadır:
  • Doğumdan iki yaşına kadar anne sütüyle besleme oranlarını yükseltmek için daha fazla kaynak tahsis edilmesi ve farkındalığın artırılması,
  • Bebek mamalarının, anne sütü yerine kullanılan diğer besinlerin, ayrıca biberon ve emziklerin pazarlanmasını düzene bağlayacak etkili yasal düzenlemeler yapılması,  
  • Ücretli aile izni ve ücretli emzirme araları da dâhil olmak üzere işyerinde emzirme politikalarının yaşama geçirilmesi,
  • Doğumevlerinde başarılı emzirme için on adımın  yaşama geçirilmesi ve hasta olarak doğan bebeklere anne sütü verilmesi,
  • Annelere sağlık tesislerinde ve doğumu izleyen ilk hafta içinde vasıflı emzirme danışmanlık hizmetleri sağlanması,
  • Annelerin emzirme alanında sürekli destek alabilmeleri için sağlık kurumları ile topluluklar arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi,
  • Anne sütüyle besleme politikalarında, programlarında ve uygulamalarında sağlanan gelişmeleri takip etmek üzere izleme sistemlerinin iyileştirilmesi.
Mayıs ayında 128 ülkede kutlanacak “Anneler Gününde Her Çocuk YAŞASIN” kampanyası anne ve bebeklerin, hamilelik döneminde, doğumda ve doğum sonrasında desteklenme haklarını vurgulamaktadır.
 
######
 
Editörlere Notlar:
 
Raporu ve multimedyayı indirmek için tıklayınız. Peru, Mali, Moğolistan ve Bangladeş’ten anne ve bebeklerin ödüllü fotoğrafçı IlvyNjiokiktjientarafından çekilen portreleri için tıklayınız .
 
Ülkelerin tam listesi için tıklayınız.
 
Analiz, 123 ülkeye ait çeşitli veri kaynaklarını temel almaktadır. Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelere ilişkin veriler UNICEF’in Küresel Veri Tabanlarındandır.  Uruguay ve ABD dışında yüksek gelir düzeyindeki ülkelere ilişkin veriler ise 2016 Lancet emzirme serilerindenalınmıştır.  Bu iki ülkeye ilişkin verilerin kaynağı UNICEF’tir. Verilerin 2008 yılına ait olduğu Çin dışında her ülke için 2010 yılına ya da daha yakın yıllara ait veriler sunulmuştur.
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org.Every Child ALIVEkampanyası hakkında bilgi edinin.
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010 shosta@unicef.org
Sabrina Sidhu, UNICEF New York, +1 917 4761537, ssidhu@unicef.org 
 
*Analiz, UNICEF’in Küresel Veri Tabanları 2010-2017 dönemi için 73 ülkeye ait ayrıştırılmış verileri temel almaktadır.
** Bebek dostu hastaneler ya da doğumevleri anne sütüyle besleme konusunda annelere kaliteli destek sağlamakta ve Bebek Dostu Hastane Girişimi çerçevesindeki Başarılı Emzirme için On Adım kurallarına uymaktadır.