Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2014)

UNICEF acil durum bölgelerindeki 59 milyon çocuk için 2,2 milyar dolar yardım çağrısında bulundu


Bugüne dek görülen en büyük yardım çağrısında yaklaşık yüzde 40'lık pay Suriye ve bölge için öngörülüyor
CENEVRE, 21 Şubat 2014 – UNICEF bugün, 2014 yılında 85 milyon kişiyi kapsayacak yaşam kurtarıcı insani yardımlar için yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında kaynak sağlanması çağrısında bulundu. Yardım ulaştırılacaklar arasında, 50 ülkede silahlı çatışma, doğal afet ve karmaşık acil durumlar gibi olağandışı koşullarla karşılaşan 59 milyon çocuk da yer alıyor.

UNICEF Acil Programlar Direktörü Ted Chaiban konuya ilişkin şunları söyledi:  “Milyonlarca masum çocuğun yaşamını alt üst eden en son büyük çapta çatışmaların yaşandığı Güney Sudan’dan yeni döndüm. Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla çocuk ve aileleri yerlerinden olmuş durumda; insani yardım ihtiyacı içindeki kişilerin sayısı da 3,2 milyon kadar. Yağmur mevsimi geliyor, yeni yardım malzemeleri temin edip temel hizmetleri pekiştirmeniz, bir felaketi önlemek için acil fon sağlamamız gerekiyor.” 

“Güney Sudan’daki çocuklar, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye’de çatışmalardan etkilenen milyonlarca çocuk aynı durumda. Gerçi bugün haberler bu karmaşık ve yeterince fon sağlanamayan krizlere odaklanmış durumda, ancak acilen fon ve insani yardım sağlanması gereken başka yerler de var: Afganistan, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Yemen ve UNICEF’in çağrısında belirtilen diğer ülkeler.” 

UNICEF’in 2014 Yılında Çocuklar için İnsani Yardım çağrısı, insani kriz ortamlarındaki çocukların günlük olarak karşılaştıkları güçlükleri, hayatta kalıp gelişmek için ihtiyaç duydukları desteği ve en zorlu koşullarda bile elde edilebilecek olumlu sonuçları ortaya koymaktadır. 

Suriye ve bölge söz konusu olduğunda UNICEF, bağışıklama, su ve sanitasyon, eğitim ve koruma dâhil olmak üzere yaşam kurtarıcı yardımlar için 835 milyon dolar talep etmektedir. Yardımın hedefleri arasında, daha istikrarlı bir gelecek için toplumsal bütünlük ve barış inşa becerilerinin geliştirilmesine sağlanacak destek de yer almaktadır. 

Chaiban sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Acil durumlarda çocuklar her zaman en kırılgan kesimi oluşturur; karşılaştıkları şiddet, sömürü, hastalık ve ihmal riskleri daha büyüktür. Ancak, destek sağlandığında çocukların yaşamını daha iyiye doğru değiştirebiliriz. Ortaklarıyla birlikte UNICEF, çeşitli insani kriz durumlarını ele almaya çalışmaktadır: Sahel’de beslenme yetersizliği; Yemen’de temiz içme suyu ve yeterli sanitasyon eksikliği; Haiti’de kolera; Afganistan’da çocuklara karşı artan saldırılar ve Angola’da kuraklık…” 

Çağrı sonucunda sağlanacak fonlar aynı zamanda UNICEF’in ortaklarıyla birlikte yürütmekte olduğu başka çalışmalara da yardımcı olacaktır. Örneğin bu sayede, ülkelerdeki hazırlıklılık sistemleri pekiştirilerek, topluluklar ve çocukların dayanıklılıkları artırılarak, gelecekteki çatışma ya da doğal afet şoklarıyla baş etmede görece kolaylık sağlanmış olacaktır. 

UNICEF’in 2014 çağrısı için yapılacak katkılarla kuruluş 2013 yılındaki çalışmalarını üzerine katarak sürdürecektir ki 2013 yılındaki çalışmalarla aşağıdaki sonuçlar elde edilmişti: 

  • 24,5 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılması;
  • Yaklaşık 20 milyon kişiye içme, yemek pişirme ve yıkanmada kullanılabilecek temiz su sağlanması;
  • 2,7 milyon çocuğa, örgün ve yaygın olmak üzere daha gelişkin eğitime erişim fırsatları tanınması;
  • 1,9 milyon çocuğa ileri derecede akut malnütrisyonla ilgili tedavi verilmesi ve
  • 935.000 çocuğa psikolojik destek sağlanması.

Ancak, kimi ülkeler –örneğin Angola, Eritre, Lesotho ve Madagaskar – söz konusu olduğunda görülen kaynak açıkları, ayrıca insani erişimin yetersizliği, güvenliğin sağlanamaması ve çalışılan ortamların zorlayıcılığı yüzünden pek çok ihtiyaç karşılanamamıştır.

UNICEF özellikle belirli programlara ya da acil durumlara tahsis edilmemiş kaynaklar aramaktadır. Kuruluş böylece kaynak yetersizliği olan ve ihtiyaçların en dayatıcı olduğu durumlara müdahale edebilecek; karmaşık durumlarda yenilikçi çözümlere aralarından çoğu aynı anda birden çok ülkeyi etkileyen büyük ölçekli acil durumlarda telafi-toparlanma programlarını daha erken başlatabilecektir.

2014 Yılında Çocuklar için İnsani Yardım çağrısı ve ilgili ülke bilgileri için bakınız: www.unicef.org/appeals

Editörlere not

2014 Yılında Çocuklar için İnsani Yardım çağrısında belirtilen 50 ülkenin ve yörenin ön planda yer almasının nedeni, buralardaki krizin ölçeği, krizin çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkilerinin yarattığı durum, verilecek yanıtın karmaşık niteliği ve karşılık verme kapasitesidir.

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.  

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org  

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:
Marixie Mercado, UNICEF Cenevre, Tel: +4122-909-5716; Cep: +4179-756-7703; mmercado@unicef.org

 

Patrick McCormick, UNICEF Cenevre, Tel: +4122-909-5713; Cep: +4179-303-0541; pmccormick@unicef.org

Kent Page, UNICEF New York, Tel: 1-212-326-7605; Cep: 1-917-302-1735;kpage@unicef.org

Kate Donovan, UNICEF New York, Tel: 1-212-326-7452; Cep: 1-917-378-2128;kdonovan@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölümü Başkanı Tel: +90 312 454 1000; shosta@unicef.org