Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2013)

Suriyeli mülteci çocuklar için yaşamsal yardım malzemeleri havadan Erbil'e aktarıldı


Irak'ın Kürt yönetimi bölgesindeki 20 bin kadar Suriyeli çocuğa ve ailelerine yönelik 100 tonluk yardım malzemesi çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ERBİL, Irak, 1 Eylül 2013 - Suriyeli mülteci çocuklara ve ailelerine 100 ton acil yardım malzemesi taşıyan bir uçak bu akşam Irak'ın Kürt yönetimi bölgesindeki Erbil'e ulaştı.Yukarıda sayılan bu yardım malzemeleri daha önceki 12 kamyonluk malzemeden sonra ulaştırılan yeni bir partiyi oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin kişiye yönelik olup ağırlıklı olarak hijyen malzemelerinden oluşan bu parti, önceki haftanın başlarında UNICEF’in Mersin’deki (Türkiye) deposundan yola çıkmıştı. Ayrıca Bağdat’tan da 4 kamyonluk bir başka yardım konvoyu yola çıkmıştı.

UNICEF’in Kopenhag’da (Danimarka) bulunan küresel yardımlar deposundan alınarak havayolu ile aktarılan yardım malzemeleriyle şimdi sayıları 200 bini aşan Irak’taki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek. Irak’ın bu bölgesine son iki buçuk hafta içinde yaklaşık 50 bin yeni mülteci geldi ve bunların yarısını çocuklar oluşturuyor. 

UNICEF Irak Temsilcisi Dr. Marzio Babill konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:  “Bu yardım malzemeleri Kuzey Irak’a yeni gelen 20 bin kadar çocuğun acil ihtiyaçlarının karşılanması için tam zamanında yerine ulaşmış oluyor. Havayoluyla yapılan bu aktarma, büyük güçlükler, travma ve stres içindeki çocuklara yardım konusunda UNICEF’in sarsılmaz desteğinin bir kanıtıdır.”

Gönderilen yardım malzemeleri arasında diğerlerinin yanı sıra su depoları, su tesisatı malzemeleri, tuvalet donanımı, su arıtma tabletleri ve test kutuları; ağızdan sıvı tedavisi solüsyonları, acil sağlık ve hijyen malzemeleri, erken dönem çocuk gelişimi ve eğlence takımları, okul malzemeleri, geçici okullar ve çocuklar için güvenli mekân sağlayacak malzemeler yer alıyor.

Dr. Babille’e göre “Tüm bu yardım malzemeleri, Irak’ta sayıları giderek artan Suriyeli mülteci çocuklara ve ailelerine yönelik UNICEF’in yeni yardım dalgasının bir bölümünü oluşturmaktadır.”

Bu yardımların büyük bölümü Kuveyt Hükümeti tarafından sağlanan 5,8 milyon dolarlık katkı sayesinde yapılabilmiştir. Ayrıca, Kopenhag’dan hava yoluyla yardım malzemeleri aktarılmasına destek veren, UNICEF’in uzun süredir ortağı konumundaki UPS’nin ayni katkılarından da söz etmek gerekir.

UNICEF, temel yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında Kürt Bölgesel Yönetimi, UNHCR, diğer BM kuruluşları, uluslararası ve ulusal STK’larla yakım işbirliği içindedir. Irak’ın Kürt yönetimi bölgesindeki Suriyeli mülteci çocuklara ve ailelerine yönelik bu yardımlar ağırlıklı olarak su ve sanitasyon, eğitim, sağlık ve beslenme ve çocuk koruma malzemelerinden oluşmaktadır.

###

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi www.facebook.com/unicef  ve  www.twitter.com/unicefmedia‘dan izleyin,

Daha fazla bilgi için:

Jaya Murthy, UNICEF Irak, cep: +964 780 1964 524, jmurthy@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı +90 312 454 1000, shosta@unicef.org