Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2013)

BM kuruluşları ve STK'lar Suriye krizinde bebeklerin ve küçük çocukların uygun biçimde beslenmesi çağrısında bulunuyor


AMMAN/NEW YORK, 28 Ocak 2013 Dört BM kuruluşu ve iki STK, bugün yaptıkları bir açıklamayla Suriye'deki krizle ilgili yardımlarda bulunanlara ve yerlerinden edilip Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi ülkelere sığınanlara önemli bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya göre yapılması gereken, anne sütüyle beslemeyi ve uygun ek besinler verilmesini yaygınlaştırarak, bu arada anne sütü yerine kullanılan besinlerin (bebek mamalarının), biberon ve emziklerin, diğer süt tozu ve süt ürünlerinin denetimsiz dağıtımını ve kullanımını engelleyerek, gereksiz çocuk hastalıklarından ve ölümlerinden kaçınılmasıdır.

UNICEF, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı, Uluslararası Tıp Heyeti ve Uluslararası Hıristiyan Hayır Kurumları Örgütü/Antakya Rum Ortodoks Patrikliği tarafından yapılan açıklamaya göre, istatistikler, bugün Suriye’deki krizden etkilenen kesimlerin karşılaştığı türde ciddi olağanüstü durumlarda, 5 yaşından küçük çocuklar arasında görülen hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı ölümler başka herhangi bir yaş grubuna göre daha fazladır.

Bulaşıcı hastalıklar ve ishal, ayrıca evlerinden kopan insanların beslenme sorunlarının artması gibi nedenlerin birleşik etkisiyle ölüm riski de özellikle yüksektir. Gerek Suriye’dekiler, gerekse yerlerinden olanlar, genellikle güç ve sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kaldıklarından sudan kaynaklanan hastalıklara karşı ciddi bir risk altındadırlar. Bu durumda, özellikle sağlıklı su bulunamayan ve sanitasyonun yetersiz kaldığı yerlerde anne sütü enfeksiyonlara karşı kritik bir koruma sağlamakta ve ölümleri önlemektedir.

Olağanüstü durumlarda anne sütü yerine kullanılan yapay mamalarla çocuk beslenmesi malnütrisyon, hastalık ve ölüm gibi riskleri artırmaktadır. Bu yola, ancak daha güvenli diğer seçenekler araştırılıp bunların mümkün olmadığı ortaya çıktıktan sonra, son çare olarak başvurulması gerekir.

Anne sütü yerine başka bebek mamalarının kullanılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ortaklar yalnızca “Anne Sütü Yerine Kullanılan Ürünlerin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasaya” uygun hazır mamaları tavsiye etmektedir. Sadece anne sütü alması mümkün olmayan bebeklerin bunları almalarını ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, bebek mamalarının dağıtımı ve kullanımı titizlikle izlenmelidir.

Beslenme ortakları, uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda, bebek maması, biberon, emzik, toz şeklinde ya da sıvı süt ve süt ürünleri gibi yardım ve bağışların yapılmamasını istemişlerdir. Geçmişte ortaya çıkan buna benzer olağanüstü durumlar, hedefleri iyi belirlenmemiş yardımların aşırı miktarlarda yapılmasının aslında küçük çocukların yaşamları için tehdit oluşturabileceğini göstermiştir.

Yanlış: Olağanüstü durumlarda stres veya yetersiz beslenme nedeniyle anneler artık bebeklerini emziremezler.

Stres kimi kadınlarda memelerden süt gelmesini etkilese bile, bu durumun anneler ve bebekleri birlikte kaldıkları, emzirmeyi başlatma ve sürdürme konusunda desteklendikleri sürece bu durumun annenin süt üretimini engellemesi pek olası değildir. Yiyeceği olmayan veya kötü beslenen anneler de bebeklerini iyi emzirebilirler. Annelere destek (sağlık hizmetlerine, gıda güvenliğine, beslenme güvenliğine ve mahremiyete erişim anlamında), sağlıklarını ve morallerini koruma açısından öncelik taşımalıdır.

Bebek mamaları ve diğer süt ürünleri şeklinde yapılan bağışlar ve tedarik işlemleri

Uluslararası standartlar ve ilkeler doğrultusunda bebek maması, biberon, emzik, toz şeklinde ya da sıvı süt ve süt ürünleri gibi yardım ve bağışların yapılmaması gerekmektedir. Geçmişte ortaya çıkan olağanüstü durumlardaki deneyimler, hedefleri iyi belirlenmemiş yardımların aşırı miktarlarda yapılmasının küçük çocukların yaşamları için tehdit oluşturabileceğini göstermiştir. Bebek mamalarının herhangi bir biçimde kullanımı ve tedariki, “Acil Durumlarda Bebek ve Çocuk Beslenmesiyle ilgili Operasyonel İlkelerde” belirtilen katı protokole göre yapılacak titiz bir ihtiyaç analizine dayandırılmalıdır. UNICEF ve WHO bu konuda teknik yardım sağlamaya hazırdır. Anne sütü yerine kullanılan bebek mamaları “Uluslararası Standartlara” ve “Anne Sütü Yerine Kullanılan Ürünlerin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasaya” bağlı kalmalıdır. Bu bağlamda ölçekle kullanılan hazır bebek mamaları tavsiye edilmektedir. Anne sütü dışındaki bebek mamalarının herhangi bir biçimde kullanımı ve dağıtımı, yalnızca hedeflenen bebeklerin bunları almasını sağlamak üzere titizlikle izlenmelidir.

Hiç anne sütü almamış 6 aylıktan küçük çocukların beslenmesi

6 aylıktan daha küçük olup anne sütüyle beslenmeyen çocukların beslenmesinde öncelik yeniden anne sütüne başlanmasına verilmelidir. Eğer bu mümkün değilse, çocuğun bir başka anne tarafından emzirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır. Yapay besinlerle beslemeye ise, yalnızca emzirme ve bebek beslenmesi konusunda eğitim almış, vasıflı bir sağlık/beslenme görevlisi tarafından yapılacak ihtiyaç değerlendirmesinin ardından başlanmalıdır. Eğer bu tür bir besleme gerekli görülürse, ilgili risklerin asgari düzeyde tutulması için hijyen, hazırlama ve kullanma gibi konularda eğitim verilmeli; düzenli izlemenin yanı sıra ek kaynakların sağlanması yoluna gidilmelidir. Bu besleme biçimi, söz konusu çocuk buna ihtiyaç duyduğu sürece devam etmelidir. Olağanüstü durumlarda yapay beslemenin getireceği malnütrisyon, hastalık ve ölüm gibi riskler yüksektir ve bu yola yalnızca diğer seçenekler tükendikten sonra son çare olarak başvurulmalıdır.

Altı aylıktan büyük çocuklara verilecek ek besinler

Altıncı aydan sonra çocuklar, anne sütüne ek olarak, yaşlarına uygun, besin açısından zengin ve güvenli ek besinlere ihtiyaç duyarlar. Eğer kültürel açıdan uygun düşüyorsa, besin değeri açısından yeterliyse ve yaşa uygun besinler bulunabiliyorsa, yapılacak yardımlarda bu maddelere öncelik tanınmalıdır. Eğer bu tür besinler bulunamıyorsa, hazırlama ve kullanma açısından gerekli eğitim ve destekle birlikte özel beslenme ürünleri sağlanmalıdır. Bu tür seçenekler, süt ürünlerinin gönderilmesine göre çok daha uygun bir yardım biçimi olacaktır. Genel gıda maddeleri dağıtımı söz konusu olduğunda, bakliyat, et veya balık süt tozuna göre tercih edilir niteliktedir.

UNICEF, UNHCR, WHO, WFP, IMC, GOPA/ IOCC, Suriye ve komşusu ülkelere yapılacak acil durum yardımlarının finansmanında, planlanmasında ve uygulanmasında görev alan herkese, anne sütüyle beslenmeyi yaygınlaştırarak, koruyarak ve destekleyerek, uygun ek besinleri sağlayarak, anne sütü yerine kullanılan mamaların ve diğer sütlerin denetimsiz dağıtımını ve kullanımını engelleyerek gereksiz hastalık ve ölümlere meydan vermemeleri çağrısında bulunur.

Bağışlarla ilgili tüm soru ve bilgi talepleri Orta Doğu ve Kuzey Afrika için acil durum beslenme koordinasyon kuruluşu olarak belirlenmiş olan UNICEF’e yöneltilmelidir.

Daha fazla bilgi için:

UNICEF Beslenme Bölümü, New York:

Nune Mangasaryan, nmangasaryan@unicef.org  tel: +1 212 326 7159

Erin Boyd, eboyd@unicef.org  tel: + 1 212 326 7348

UNICEF Amman Ofisi:

Mahendra Sheth, Bölge Sağlık Danışmanı, msheth@unicef.org  +962796663399

James King’ori, Bölge Beslenme Uzmanı, jkingori@unicef.org  +962799499729

UNHCR Cenevre Ofisi:

Caroline Wilkinson, Kıdemli Beslenme Görevlisi, wilkinso@unhcr.org + 41 22 739 74 86

WFP Roma Ofisi:

Margot Van Der Velden, margot.vandervelden@wfp.org  tel. +39 06 6513 2171

WFP Kahire Bölge Bürosu:

Michele Doura, Michele.doura@wfp.org  +202 2528 1730 Ext 2451, mobile- +20 101 761 6387

WHO Cenevre Ofisi:

Zita Weise Prinzo, weiseprinzoz@who.int  tel: + 41 22 791 4440

Carmen Casanovas, casanovasm@who.int  tel: +41 22 791 2968

WHO Kahire Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: +202 670 2535

Ayoub Eid Al-Jawaldeh, Bölge Beslenme Danışmanı, ALJAWALDEHA@emro.who.int  

International Medical Corps

Caroline Abla, Beslenme ve Gıda Güvenliği Birimi Direktörü Tel + 961 70 15 90 66

cabla@InternationalMedicalCorps.org

Uluslararası Hıristiyan Ortodoks Yardım Kurumları (IOCC)/Antakya Rum Ortodoks Patrikliği (GOPA):

Linda Shaker Berbari, Program Yöneticisi ve Beslenme Uzmanı  (IOCC) / Lana Loutfi, Program Koordinatörü (GOPA)lberbari@iocc.org  tel: +961-1-688509  lanaloutfi.iocc@yahoo.com.uk tel: +963-11-5414490

Referanslar:

Sphere (2011) İnsani Yardımlarda Temel Sözleşme ve Asgari Standartlar. Olağanüstü durumlarda bebek ve küçük çocuk beslenmesine ilişkin standartları da içermektedir:

İngilizce, Arapça, Fransızca diğer dillerde: http://www.sphereproject.org/handbook/language-versions/  

Olağanüstü Durumlarda Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Kılavuzları – insani yardımlarda yapılması ve yapılmaması gerekenleri sıralamaktadır. 2010 tarih ve 63.23 sayılı Dünya Sağlık Asamblesi kararıyla onaylanmıştır ve Sphere’de de atıfta bulunulmaktadır. İngilizce, Arapça, Fransızca diğer dillerde: http://www.ennonline.net/resources/6

Olağanüstü durumlarda bebek ve küçük çocuk beslenmesi kılavuzları için:

http://www.ennonline.net/pool/files/ife/ife-media-guide-french(1).pdf

Anne Sütü Yerine Kullanılan Ürünlerin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasa ve bununla ilgili sonraki Dünya Sağlık Asamblesi Kararları. WHO (1981):

http://www.unicef.org/nutrition/files/nutrition_code_english.pdf  

http://www.ibfan.org/site2005/Pages/list2.php?iui=1&cat_id=46

Olağanüstü Durumlarda Beslenmeyle ilgili Küresel Beslenme Kümesi Kılavuzu:

http://www.unicef.org/nutritioncluster/index_iycf-e.html

Olağanüstü durumlarda bebeklerin ve çocukların beslenmesine ilişkin ek yönlendirme, eğitim ve diğer materyaller için bakınız: www.ennonline.net/ife