Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2013)

Uzmanlar eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezine Erken Çocukluk Gelişiminin alınması gerektiğini söyledi


İstanbul, 24 Ocak 2013- İstanbul'da biraraya gelen disiplinler arası uzman ve uygulayıcılar İstanbul Deklarasyonu ile dünya liderlerini eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezine Erken Çocukluk Gelişimini almaya davet etti.

24-25 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan Çocuk Gelişimi: Tüm Çocuklar için İstediğimiz Gelecektir toplantısında çocuk gelişimi ile ilgili hali hazırda yapılanların devam ettirilmesi ve yapılması gerekenlerin 2015 Sonrası Gündemine nasıl dahil edileceği tüm yönleriyle tartışıldı. Bu bağlamda Erken Çocukluk Dönemine ait bütüncül ve entegre politika ve programların geliştirilmesinin önemi de vurgulandı.

Bugün başlayan toplantı, 2015 Sonrası Gündem olarak bilinen – 2015 yılında sonlanacak Binyıl Kalkınma Hedefleri sonrası için yeni uluslararası kalkınma öncelikleri ve hedeflerini belirleyecek Birleşmiş Milletlerin yürüttüğü istişare süreçlerinden birisidir.

“Bilimsel veriler”

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ açılış konuşmasında “BM Genel Sekreterine 2015 sonrası Gündemi konusunda danışmanlık yapan Yüksek İstişare Paneli üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Özellikle Erken Çocukluk Gelişimi konusunda tüm imkanlarımızla çalışmayı ve Türkiye olarak bu konuyu uluslararası gündeme taşımayı görev biliyorum. İlk adım olarak önümüzdeki hafta Liberya da yapılacak BM 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Yüksek İstişare Paneline İstanbul Deklarasyonunu götüreceğim” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman ABULABAN konuşmasında “Hem ekonomik hem de bilimsel veriler ortadadır; erken çocukluk gelişimine yapılan yatırım sosyal ve ekonomik kalkınmada eşitlik/hakkaniyet ilkelerini garantiler, insani gelişim yatırımlarının kazanımlarını sürekli kılar, ve çocuklarımız ve tüm insanlık için arzu ettiğimiz dünyanın temellerini oluşturur” dedi.

2015 Sonrası Gündem

Birleşmiş Milletler’e üye devletler 2010 Eylül ayında toplanan Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesinde 2015 sonrası kalkınma gündemine yönelik süreci de başlatmışlardır. Böylelikle 2015 sonrası için açık ve kapsayıcı bir değerlendirme sürecine doğru ilerlenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarından birçok paydaş Binyıl Kalkınma Hedefleri sonrasında küresel kalkınmanın nasıl olacağını tartışmakta ve  “Nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?” sorusuna cevap aramaktadır.

Binyıl Kalkınma Hedefleri ile yoksulluğun azaltılması, çocukların yaşatılması, beslenmesi ve temel eğitimlerinin sağlanmasında önemli başarılar elde edilmiştir, ancak, ülkemizde ve küresel düzeyde bu başarıların sürdürülmesi gerekmektir. Diğer taraftan binyıl hedefleriyle kazanılan bu başarı henüz eşitsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde kapsayıcı sosyal ve ekonomik bir kalkınmayı sağlayamamıştır. Yoksulluk bilhassa küçük çocukların fiziksel büyümelerini zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişmelerini engellemeye devam etmektedir.

2015 Sonrası kalkınma gündeminin oluşturulmasına yönelik ulusal istişare toplantıları Türkiye ile birlikte 50 den fazla ülkede devam etmektedir. Ülke istişare raporları Mart 2013 e kadar küresel gündemi oluşturmak üzere BM Genel Sekreterliğine sunulacaktır.

Erken Çocukluk Gelişimi

Dünyanın ünlü tıp dergilerinden biri olan Lancet’in 2011 özel sayısı, erken çocukluk gelişimi alanında yapılan yatırımların; çocukların gelişim potansiyellerini eksiksiz tamamlamalarını engelleyen yoksulluk, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, beslenme eksikliği ve sınırlı eğitim gibi unsurları azaltacak en iyi yatırım olduğunu vurgulamıştır.  Çocuğun beyin gelişiminin büyük bir kısmı erken yaşlarda gerçekleşir. Bu aynı zamanda, diğer çocuklarla iletişim kurabilme yeteneği ve daha iyi eğitim sonuçları alabilme anlamına gelen sosyal zekanın büyük bir kısmının da bu dönemde geliştiği anlamına gelir. Erken çocukluk gelişiminin, aynı zamanda, çocuğun korunma yetilerinin gelişimiyle de bağlantısını yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına da katkı sağlar.

İstanbul Deklarasyonu

Bu deklarasyon 2015 sonrası gündeminde erken çocukluk gelişimi ile ilgili ivedilikle ele alınması gereken tedbirleri içermekte ve tüm dünya liderlerini ortak çalışmaya davet etmektedir. Deklarasyonun tam metnine 28 Ocak 2013 tarihinde www.unicef.org.tr ve www.ibb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.