Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2013)

UNICEF insani kriz ortamlarındaki çocuklar için hemen 1,4 milyar dolar gerektiğini belirtti


Cenevre, 25 Ocak 2013 UNICEF bugün yaptığı bir çağrıyla, bu yıl iç çatışmaların, doğal felaketlerin ve karmaşık nitelikli diğer olağanüstü durumların hüküm sürmekte olduğu 45 ülke ve bölgedeki çocukların acil ve yaşam kurtarıcı ihtiyaçlarının karşılanması için 1,4 milyar dolar gerektiğini belirtti. Bu yılki çağrı sonucunda sağlanacak kaynaklar aynı zamanda felaketlere hazırlıklılığın artırılması, böyle durumlarda toplulukların ayakta kalma güçlerinin pekiştirilmesi ve yeni şokların etkilerinin asgari düzeyde tutulması gibi alanlarda harcanacak.

UNICEF Acil Durum Programları Ofisi Direktörü Ted Chaiban konuya ilişkin şunları söyledi: “2013 yılının henüz ilk ayı içindeyiz. Bu ilk ay bile Suriye’de acı çeken milyonlarca çocuk ve komşu ülkelere sığınmak zorunda kalanlar için büyük zorluklar ortaya koymuştur. Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de çatışmalar tırmanmakta, çocukların ve kadınların yaşamını tehdit etmektedir. Çocuklar bu tür olağanüstü durumlarda özellikle zayıf ve savunmasız durumdadırlar. Sağlıksız ve güvensiz koşullarda, hastalık, şiddet, sömürü ve ihmal gibi risklere maruzdurlar.” 

Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2013 çağrısı, günümüzde manşetlerde yer alan ülkelerin yanı sıra,  Çad, Kolombiya, Etiyopya, Filipinler, Somali ve Yemen gibi medyada çok daha az yer bulabilen, ancak acilen dikkat ve yardım ihtiyacı içinde olan ülkeleri de kapsamaktadır.

Chaiban, “Suriye’deki hayli karmaşık olağanüstü durumun bugün UNICEF’in küresel acil durum yardımlarında odak noktayı oluşturduğunu, ancak dünyanın başka yerlerinde sürüp giden, son derece zorlu ve büyük ölçüde unutulmuş koşullardaki çocuklar için de çaba gösterildiğini” belirtti.

Kaynak ihtiyacının yüzde 85’inden fazlası, Suriye’deki durum ve bununla bağlantılı mülteci krizi dışındaki insani durumlar içindir. Çağrıda sözü edilen 45 ülke ve bölgedeki öncelikler, krizin ölçeğinden, çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkilerinin acil müdahale gerektirmesinden, gerekli müdahalenin karmaşıklığından ve müdahale kapasitesinden kaynaklanmaktadır.

UNICEF’in 2013 yılı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak katkılar, kuruluşun 2012 yılındaki çalışmalar temelinde yol almasını sağlayacaktır. 2012 yılının Ocak ve Ekim ayları arasında elde edilmiş olan bazı sonuçlar şunlardır: 

  • Sağlık: 38,3 milyon çocuk bağışıklandı.
  • Su, Sanitasyon ve Hijyen: 12,4 milyon kişiye içme, yemek pişirme ve banyo amaçlı temiz su sağlandı.
  • Eğitim: 3 milyon çocuğun daha iyi eğitim imkânlarına ulaşması sağlandı.
  • Çocuk Koruma: 2,4 milyon çocuğa çocuk koruma hizmetleri sağlandı.
  • Beslenme: 2 milyon çocuğa aşırı ve akut malnütrisyon tedavisi verildi.
  • HIV ve AİDS: 1 milyon kişiye test, danışmanlık ve tedavi yönlendirmesi hizmetleri sağlandı.

2012 yılında, büyük kaynak açığı nedeniyle Madagaskar ve Kolombiya gibi kimi ülkelerdeki birçok ihtiyaç karşılanamamıştır. Birçok ülkede, erişim, güvenlik ve ortakların kapasitesi insani yardımların ulaştırılmasını aksatan önemli engeller olarak öne çıkmaktadır.

Chaiban sözlerini şöyle sürdürdü:  “Çağrı üzerine yapılacak katkılar çocuklara ve onların geleceğine yapılacak sağlam yatırımlar olacaktır. UNICEF, sürekli olarak kaynak yetersizliğiyle karşılaşan olağanüstü durumlarda ya da ihtiyaçların en fazla olduğu yerlerde müdahalede bulunmak, karmaşık durumlara yenilikçi çözümler uygulamak ve büyük çaptaki acil durumlarda erken toparlanmayı başlatmak için serbest kaynaklar aramaktadır. Üstelik bu olağanüstü durumlardan çoğu aynı anda birkaç ülkeyi birden kapsamaktadır.”

# # #

Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2013 Raporunu indirmek için aşağıdaki adresi tıklayabilirsiniz:

www.unicef.org/appeals

UNICEF hakkında                                                                                                                 UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
 

Marixie Mercado, UNICEF Cenevre

Tel: +41-22-909-5716 Cep: +41-79-756-7703 Email: mmercado@unicef.org

Chris Tidey: UNICEF Cenevre

Tel:+41-22-909-5715 Cep: +41-79-204-2345 Email: ctidey@unicef.org 

Kent Page, UNICEF New York

Tel:1-212-326-7605 Cep: 1-917-302-1735 Email: kpage@unicef.org

Peter Smerdon, UNICEF New York

Tel: 1-212-303-7984 Cep: 1-917-213-5188 Email: psmerdon@unicef.org