UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (8/2016)

AB ve UNICEF Güneydoğu Avrupa'da çocuk haklarının daha iyi korunması için ortaklığı genişletiyor


Çocuklara yönelik şiddete son verilmesi ve engeli olan çocukların topluma ve yaşama daha fazla katılması için yeni ortaklar güçlerini birleştiriyor 

CENEVRE/BRÜKSEL, 4 Ağustos 2016 – Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF,  çocuklara yönelik şiddete son verilmesi ve engeli olan çocukların topluma ve yaşama daha fazla katılmasını hedefleyen önemli bir bölgesel ortaklığı genişletmiş bulunuyor.
 
UNICEF ve AB 2011 yılından bu yana halen AB’ye katılım sürecinde olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye gibi ülkelerle birlikte çalışmaktadır. Bu ortaklık şimdi Kosova*, Karadağ ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’ni de içine alacak şekilde genişlemektedir.
 
Bu yıl itibarıyla Avrupa Engelliler Forumu (EDF) da ortaklığa katılmış bulunmaktadır.
 
Şiddet, güneydoğu Avrupa’da binlerce çocuk açısından gündelik bir gerçekliktir. Veriler** 2-14 yaş grubundan çocukların yüzde 50’sinden fazlasının (kimi ülkelerde yüzde 70’ten fazla) aile üyeleri tarafından en az bir çeşit ağır fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Pek çok çocuk aile içinde meydana gelen şiddete karşı değil korunma veya telafi aramak, bundan başkalarına söz etmekte bile güçlük çekmektedir.
 
Engeli olan çocukların durumu ise daha da zordur. Çoğu zaman ailelerinden ayrıdırlar; bakım kurumlarında sayıları ortalamanın çok üzerindedir; bu çocuklar okullardan ve gündelik kamusal yaşamdan dışlanmaktadır. Önyargılarla karşı karşıya kalmakta, damgalanmakta ve ciddi bir ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Çoğu “görünmez” durumdadır; resmi verilerde yer almamaktadır. Ayrıca, şiddete maruz kalma olasılıkları diğerlerine göre dört kat daha fazladır.
 
AB ve UNICEF’in bu bölgesel ortaklığa önümüzdeki üç yıl için yapacağı katkı, 5 milyonu AB’den olmak üzere 5.89 milyon Avro’dur. Her iki kuruluş da istisnasız her çocuğun şiddetin her türünden korunması ve toplumun eşit bir üyesi olması için tanıtım-savunu çalışmalarını güçlü bir biçimde sürdüreceğini belirtmiştir.
 
AB Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komiseri Johannes Hahn: ”Bu ortaklığın bölgedeki çocukların yaşamında gerçek bir farklılık yaratacağına inanıyoruz. UNICEF ve EDF’nin, şiddet mağduru ve engeli olan çocuklar üzerinde etkili olacak politikalara ilham verecek uzmanlık ve bilgiye sahip olduğuna güveniyoruz. Bununla beraber, sivil topluma, çocuk koruma ve çocukların toplumca kapsanması üzerine çalışan tabanda örgütlü kuruluşlara erişilmesi de büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, çocukların gündelik yaşamlarında ve geleceğe yönelik bakışlarında gerçek bir değişim ve sürdürülebilir iyileşmeler sağlanabilmesi için eldeki kaynakların büyük bölümü küçük sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine ayrılacaktır.”
 
Ortaklık, çocuklara yönelik şiddet olgusuna karşı çok sektörlü cevapların eşgüdümünün geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu alanda önde gelen profesyoneller, şiddet, istismar ve ihmalin önlenmesinde ve engeli olan çocuklarla diğer çocuklar arasındaki toplumsal mesafenin daraltılmasında daha iyi verilere, yenilikçi araçlara, bilgilere ve mekanizmalara sahip olacaklardır.
 
Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Marie-Pierre Poirier konuya ilişkin şunları söylemiştir: ”Çocuklara yönelik tek bir şiddet olayı bile fazladır. Şiddet, çocukların hayatlarını, sağlıklarını, güvenliklerini, eğitimlerini ve geleceklerini riske sokar ve yaşam boyu sürecek izler bırakabilir. Şiddete ve ayrımcılığa karşı sesimizi yükseltmeliyiz.  Çocuklara, özellikle en güç durumdakilere şiddet uygulanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm çocukların haklarının korunması, her çocuğun gördüğü zararın giderilmesi için ülke ve toplum temelli etkili çözümler bulmalıyız.”
 
Engeli olan çocuklar da dâhil olmak üzere Engeli Olan Kişileri temsil eden kuruluşlar, engeli olan çocuklara eşit haklar ve toplumda kapsayıcılık politikalarını izlemede ve etkilemede sesini daha fazla duyuracak, daha aktif roller üstlenecektir.
 
Avrupa Engelliler Forumu (EDF) Başkanı Yannis Vardakastanis ise görüşlerini şöyle ifade etti: ”Engeli olan çocukların, çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele kapsamındaki her girişime dâhil edilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu girişim ayrıca kapasite geliştirmeyi, engeli olan kişilerin kuruluşlarını ve sivil toplumun diğer üyelerini de katmayı amaçlamasından dolayı da son derece önemlidir. EDF, UNICEF ve AB ile ortaklıktan, Avrupa’daki ve tüm dünyadaki çalışmalarımızda hedeflediğimiz gibi engeli olan çocukların haklarının bölgede hayata geçirilmesine yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duymaktadır.“ 

* Bu basın açıklamasında Kosova’ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1244 (1999) sayılı kararı çerçevesinde anlaşılmalıdır.

 ** Kaynak: UNICEF Çok Göstergeli Kümeleme Araştırma (MICS) raporları, Sırbistan (2010); Sırbistan’daki Roman Yerleşimleriyle ilgili MICS Raporu (2010); MICS raporları, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan (2005-2006): http://mics.unicef.org/

 
UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. Web sitesi: www.unicef.org/ceecis ya da www.unicef.org/eu
 
EDF hakkında
Avrupa Engelliler Forumu engeli olan 80 milyon Avrupalının haklarını temsil eden bağımsız bir STK’dır. EDF, Avrupa’daki engeli olan kişileri temsil eden kuruluşları bir araya getiren özgün bir platformdur. EDF bizzat engeli olan kişiler ve aileleri tarafından yönetilmektedir. Tüm engeli olan insanların hakları için ön saflarda mücadele ediyoruz. Avrupa’daki engeli olan kişilerin güçlü ve birleşik sesiyiz. Web sitesi: www.edf-feph.org  

Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu, shosta@unicef.org, +90 533 622 8346
Kristen Elsby, UNICEF Cenevre, kelsby@unicef.org, +41 79 938 8273   
Rebekka Opfermann, UNICEF Brüksel, ropfermann@unicef.org, +32 2 505 0106