Anasayfa > Basın Merkezi > 2016 > Mayıs > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (5/2016)

Küresel eğitim krizine karşı yeni bir fon oluşturuldu


Eğitim Bekleyemez olağanüstü durum ve uzamış kriz koşullarında 13,6 milyon çocuk ve gence önümüzdeki beş yıl içinde kaliteli eğitim sağlanmasını amaçlıyor. İSTANBUL, 23 Mayıs 2016 – Küresel ve ulusal kuruluşlar bugün yeni bir fon oluşturuyor. Amaç, olağanüstü durumlardan ve uzun süredir devam eden krizlerden etkilenen çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik desteğin daha iyi koordine edilmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması.
 
Bugün dünyada okul çağında olan her dört çocuktan biri (hemen hemen yarım milyar çocuk) krizlerden etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bu çocukların ve gençlerin yaklaşık 75 milyonu ise ya hiç okula gitmiyor, giderse de iyi eğitim alamıyor ya da okulu tamamen bırakma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
 
İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’nde duyurulan Eğitim Bekleyemez – olağanüstü durumlarda eğitim için fon girişimi, silahlı çatışma, doğal afet ve salgın hastalık gibi kriz durumlarında yaşayan 13,6 milyon çocuk ve gence ulaşmayı amaçlıyor. Bu kesimlere önümüzdeki beş yıl içinde kaliteli eğitim sağlanması, devamında da, 2030 yılına kadar da acil eğitim ihtiyacı ihtiyacı içinde olan 75 milyon çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.
 
Bugüne dek fona katkıda bulunanlar arasında Dubai Cares, Avrupa Birliği, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık (BK) Uluslararası Kalkınma Bakanlığı ve ABD Hükümeti yer alıyor.
 
Dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim sistemleri şiddetli silahlı çatışmaların, doğal afetlerin ve acil durumların getirdiği yıkım ve zorlanmalara maruz kalıyor; çocuklar, yetişkinlik dönemine geldiklerinde güvenli, güçlü topluluklar ve ekonomiler oluşturmak için ihtiyaç duyacakları becerileri edinemiyor.
 
Ortalama olarak bakıldığında insani yardımlardan eğitime giden pay yüzde 2’nin altında.  Dahası, uzun süren krizlerle baş edebilecek eğitim sistemlerinin, kısa dönemli ve gelip gelmeyeceği belli olmayan yardımlardan oluşan bir zeminde sürdürülme olasılığı oldukça düşük. Beş yıllık bir dönem için 3,85 milyar dolar kaynak sağlama hedefi olan Eğitim Bekleyemezgirişimi öngörülebilir bir kaynak akışıyla kriz dönemlerindeki insani müdahalelerle daha sonraki uzun dönemli kalkınma arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
 
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Gayle Smith: "Mülteci olmaya zorlanan çocukların eğitimden mahrum kalmamalarının sağlanması ivedi bir gerekliliktir. “Eğitim Bekleyemez”, eğitim sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz araçları geliştirerek geleceğe uzanma potansiyeline sahiptir ve yeni fon kaynaklarının harekete geçirilmesini vaat etmektedir.”
 
BK Uluslararası Kalkınma Sekreteri Justine Greening:“Bugün, çatışma ya da kriz ortamlarındaki 37 milyon çocuk okula gidememektedir. Bir kuşak genç eğitim fırsatlarını  kaçırmakta, geleceği ellerinden alınmaktadır ve bunun da barışçıl ve istikrarlı bir gelecek için zemin oluşturamayacağı açıktır. Ne bu çocukların eğitimi ne de desteğimiz bekleyemez. BK, bu küresel soruna yanıt vermeye yönelik çabalara öncülük etmekte, Suriyeli mülteci çocukların eğitimi için UNICEF ve ortaklarıyla “Kayıp Kuşak Olmasın” girişiminin gelişmesine yardımcı olmaktadır; ancak, Suriyeli çocuklar, tüm dünyada olumsuzluklardan etkilenen milyonca çocuğun sadece bir bölümüdür. BK bu nedenle Eğitim Bekleyemez girişimini 30 milyon sterlinlik bir taahhütle desteklemektedir. BK uluslararası topluluğun her çocuğa daha parlak bir gelecek için gerekli olan eğitimi sağlamaya yönelik çabaları daha da artırdığını görme arzusundadır.”
 
Birleşmiş Milletler Küresel Eğitim Özel Elçisi Gordon Brown:  “Salt durumdan etkilenen çocuk sayısına bakıldığında bile hemen harekete geçme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu genç insanlar eğitim imkanını kaçırmakta ve bu durum dünyayı kuşaklar boyu etkileyecek “çok kapsamlı bir küresel krize” dönüşmektedir.”
 
Eğitim için Küresel Ortaklık (GPE) Başkanı Julia Gillard:“Yeni fon, insani yardımlarla uzun dönemde kalkınma arasındaki önemli bağlantının kurulmasına yardımcı olacak, çocukların eğitiminin göz ardı edilmemesini sağlayacaktır. GPE “Eğitim Bekleyemez” girişimini güçlü biçimde desteklemekte ve çocukların çatışma, olağanüstü durum ve uzun süren kriz dönemlerinde de okula gidebilmelerini sağlama adına bu girişimi başarıya ulaştırmada kararlıdır.” 
 
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Lilianne Ploumen: “Bugün insani açıdan olağanüstü durumlar ve krizler nedeniyle 75 milyon çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. Bu çocuklara bir gelecek verebilmek için eğitim yaşamsal önemdedir. ‘Eğitim Bekleyemez’ fonu, tam zamanında oluşturulmuştur.”

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende: “Bu, doğru zamanda, doğru girişimdir. Çatışma bölgelerinde ve krizlerde çocuklara ve gençlere kaliteli eğitim sağlama yönündeki çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Eğitimsiz milyonlarca çocuğun damgasını vuracağı bir geleceği göze alamayız.”

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “Çocukların, olağanüstü durumlarda da eğitime ihtiyacı yoktur: çocukların özellikle olağanüstü durumlarda eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim olmadan kendi geleceklerini inşa edecekleri bilgi ve becerileri nasıl edinecekler? Gün gelip toplumları için daha barışçı, istikrarlı bir gelecek yaratma çabalarına nasıl el verecekler? İnsani açıdan olağanüstü durumlara sıkışıp kalan ve bugün okula gitmeyen tüm çocukların hemen hemen yarısını oluşturan bir kesime odaklanmazsak eğitim alanında küresel kalkınma hedeflerine ulaşmayı nasıl umabiliriz?
 
###
 
Editörlere Notlar:
 
Eğitim için Küresel Ortaklık Hakkında:

Eğitim için Küresel Ortaklık; en yoksul, en güç durumda olanlara, savunmasız ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara öncelik tanıyarak her çocuğun kaliteli temel eğitim alması için 60’tan fazla gelişmekte olan ülkeyle birlikte çalışmaktadır.

Küresel Ortaklık eğitim için kaynakları harekete geçirmekte ve kanıtlara dayalı planlama ve politikalar temelinde etkili eğitim sistemleri kurmaları için gelişmekte olan ülkelere destek vermektedir.

Daha fazla bilgi için: www.globalpartnership.org ve Facebook ve Twitter

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Georgina Thompson, UNICEF New York, Cep: + 1 917 238 1559, gthompson@unicef.org