Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2015)

Kahramanmaraş'taki Suriyeli çocuklar için yeni bir eğitim merkezi açılıyor


KAHRAMANMARAŞ, 22 Nisan 2015 – Suriyeli çocuklara, eğitimlerine devam etme imkanı sağlayacak olan yeni bir eğitim merkezi bugün Kahramanmaraş’ta hizmete açıldı. UNICEF tarafından desteklenen eğitim merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ile inşa edildi. 

Toplamda 1080 öğrencilik kapasiteye sahip olan eğitim merkezinde 10 ilköğretim, 2 anaokulu olmak üzere 12 derslik bulunuyor. Öğretim dili Arapça olan merkezde Suriye müfredatı takip edilecek. Güvenli bir eğitim ortamı sunan merkezde Suriyeli çocuklar ana dilde eğitim görme ve birbirileriyle kaynaşma fırsatı bulacak. Proje aynı zamanda, Suriyeli öğretmenlerin kendi toplumlarını ilgilendiren eğitim girişimleri içerisinde yer almalarını sağlayacak fırsat ve teşvikler de sunuyor.
 
Suriye Krizi beşinci yılına girerken, yaklaşık iki milyon Suriyeli çocuk komşu ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. Türkiye’de bulunan 1.7 milyonu aşkın Suriye vatandaşının yarısı çocuklardan oluşuyor; bu çocukların 600.000’e yakını ise okul çağında.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, yerel makamlar ve diğer paydaşlarınTürkiye’de hem kamplarda hem de kamp dışında yaşayan her yaştan çocuğa kaliteli bir eğitim sunulması için gösterdiği gayretler UNICEF tarafından da destekleniyor. Kahramanmaraş’ta hizmete açılan eğitim merkezinin dışında, UNICEF bugüne dek toplamda 29 eğitim merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalara destek oldu. Her biri 24 derslikli dört yeni eğitim merkezinin inşaatı da yine Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD’ın işbirliğinde devam ediyor.
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Béla Szombati konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Böyle eğitim merkezleri açarak, birçoğu son üç-dört yıldır hiçbir eğitim hizmetine erişemeyen Suriyeli çocukların ve öğretmenlerin okullarına dönmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, krizin sona ermesinin ardından Suriye’nin yeniden inşasında görev alacak olan genç neslin güçlenmesi ve daha çok fırsata kavuşmasına katkıda bulunuyoruz.”
 
Kahramanmaraş Geçici Eğitim Merkezinin aşılış töreninde konuşan UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle şunları ifade etti: “Eğitim, Suriyeli çocukların kayıp bir nesle dönüşmesini önlemek için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Kaliteli eğitim hizmetlerine erişimlerini temin ederek ve güvenli bir ortamda öğretim görmelerini sağlayarak bu çocukların geleceğine yatırım yapmaya devam etmek zorundayız.” 
 
AB Barış Çocukları girişimi, “savaşın çocuklarının” “barışın çocuklarına” dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Girişim kapsamında, çatışmaların sürdüğü bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik insani yardım projelerine mali destek sağlanıyor; bu çocukların eğitime erişimi temin ediliyor ve savaşın yol açtığı travmanın izlerinin silinmesi için psikolojik destek hizmetleri sunuluyor.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF, yaptığı her çalışmada tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. UNICEF olarak paydaşlarımızla birlikte bu taahhüdümüzü hayata geçirmek için 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararına işler yapmak üzere, çabalarımızı özel olarak en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.unicef.org adresini ziyaret ediniz.
 
AB’nin İnsani Yardım ve Sivil Koruma Faaliyetleri Hakkında
Bünyesindeki Üye Devletlerle birlikte Avrupa Birliği insani yardım faaliyetlerine bağışta bulunan en önemli kuruluşlardan biridir. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi’nin (ECHO) amacı hayat kurtarmak, insanların acı çekmesini önlemek, acıları hafifletmek, doğal afetler veya insanların neden olduğu krizlerden etkilenen kesimlerin bütünlüğünü ve insanlık onurunu korumaktır. ECHO, UNICEF’in en önemli bağışçılarından biridir. Daha fazla bilgi için www.ec.europa.eu/echo adresini ziyaret ediniz.
 
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim sorumlusu, shosta@unicef.org, Tel.:+90 312 454 1010
 
Sümbül EREN, AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu, sumbul.eren@eeas.europa.eu, Tel.: +90 3124598727
 
Caroline Gluck, ECHO Bölgesel Bilgilendirme Sorumlusu, caroline.gluck@echofield.eu, Tel.: + 962 6 460 7037

Fotoğraflar: ©UNICEF/Türkiye/2015/Ergen