Anasayfa > Basın Merkezi > 2012 > Şubat > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (2/2012)

Bakanlar Türkiye'de çocuk dostu bir adalet sistemi için güçlerini birleştiriyor


22.02.2012, ANKARA - Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi başta olmak üzere birçok paydaş kurum, Avrupa Birliği finansmanı ve UNICEF'in teknik desteğiyle yürütülecek olan ve adalet sistemi içinde çocuk haklarının korunmasını güçlendirmeyi amaçlayan 3,15 milyon Euro'luk "Çocuklar için Adalet Projesi" kapsamında güçlerini birleştiriyor.

Açılış Töreninde, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Muhsin Altun,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı  Sayın Jean-Maurice Ripert, UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Dr. Ayman Abulaban,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin ve  Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin konuşmaları ile projenin ülkenin çocuk adaleti sistemi için öneminin altını çizdiler.

Suç ya da istismar mağduru olan çocukların sayısının artmasıyla Türkiye’nin adli ve idari süreçlerden geçmek durumunda kalan çocukların haklarını güvence altına alması ve çocukların ilerde toplum için yaralı bireyler haline gelebilmeleri için bu süreçlerin pozitif ve destekleyici bir biçimde yürütülmesi önem kazanmaktadır.

Proje ile çocuk adalet sisteminde etkin sektörler arası işbirliğinin sağlanması, uluslararası iyi örneklerin paylaşılması, çocuk-dostu uygulamaların, görüşme ortamları ve ekipman sağlanması, eğitim programlarının geliştirilmesi, bireyselleştirilmiş iyileştirme sistemi ile muhtemel koşullu salıverme yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Altun

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, açılış töreninde yaptığı konuşmasında katılımcılara projenin altyapısı ile ilgili bilgi verdi. “ Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu “Çocuklar için Adalet Projesi” ülkemizle AB Komisyonu arasında imzalanan 2010 yılı Finansman Anlaşması kapsamında desteklenmekte olup; 24 ay sürmesi planlanan proje için yaklaşık 3.15 M EUR tutarında bir kaynak tahsis edilmiştir.”

Altun, “Proje “Doğrudan Hibe” ve “Tedarik” olmak üzere 2 ana bileşenden oluşmaktadır. Doğrudan hibe bileşeni kapsamında, Birimimiz ile UNICEF arasında 03.01.2012 tarihinde, 3.15 MEUR tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. İhale hazırlık süreci devam eden tedarik bileşeni altında ise 160 adliye binasında uluslararası standartlara uygun “çocukla görüşme odaları” kurulması ve kısaca BİSİS olarak bilinen ‘Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi’ uygulaması için 600.000 EUR tutarında ekipman alımı gerçekleştirilecektir,” diyerek proje detaylarını toplantı katılımcılarıyla paylaştı.  

 Ripert

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı  Jean-Maurice Ripert ise konuşmasında AB yolundaki Türkiye’nin çocuk adalet sisteminin gelişmesinin önemimin altını çizdi, “Inanıyoruz ki gerekli reformlar ve AB standartları ve uygulamaları dahilinde Türk adalet sistemi daha çocuk ve genç dostu bir hale dönüşmeli ve tutukluluğa alternatifler geliştirmelidir. Bunun sonucunda kanunla ihtilafa düşmüş gençler başarılı bir hayat kurmak için bir şans daha elde edecek, bu da toplumun yararına olacaktır.“ Ripert konuşmasını, “AB’ye katılım hazırlığı sürecinde, AB Türkiye’nin çocuk adalet sistemi alanındaki yeniliklerini desteklemeye devam edecektir. Birçok kamu kurumunun bu önemli soruna birlikte çözüm arıyor olmaları bizi mutlu etmiştir,” diyerek sonlandırdı.

Abulaban

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban konuşmasında çocukların korunmasının önemini “Çocuklar için adaletin gerçeğe dönüşmesi bizim için yalnızca bir rüya değil, aynı zamanda da ulusal ve uluslararası insan hakları yasaları altındaki yükümlülüğümüzdür. Bu alanda çalışan bakanlıkların güçlerini birleştirerek çocuk haklarını gerçeğe dönüştürme yolundaki çalışmaları hem topluma he de AB’ye verilen pozitif bir sinyal ve çok önemli bir haberdir. Aynı zamanda da yeni bir bağımsız kurum olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun da bu sürece hemetik ilkeleri belirleyen manevi bir otorite hem de uzmanlık desteği sağlayan proje ortağı olarak dahil olması çok önemlidir.” diyerek vurguladı.  

Sahin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Sahin ise konuşmasında çocuğun hakkının her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, “Uluslararası hukuk çocuk hakları ve dezavantajlı kesimlerin haklarını korumaya azami önemi vermemizi vurgular. Biz de Bakanlığımız olarak makro çözümler yerine mikro ve bireyselleştirilmiş çözümler uyguluyoruz. Hepimizin bildiği gibi güçlü toplumun tohumu güçlü çocuktan geçer, bu nedenle bu projeden çıkacak sonuçları çok önemsiyoruz,” dedi.

Ergin

Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ise proje ile ilgili konuşmasında, “Bakanlık olarak tutuklu ve hükümlü yönetim politikamız, tutuklu ve hükümlülerin yalnızca ceza sürelerini tamamlamalarından oluşmamakta; aynı zamanda tutuklu ve hükümlülerin toplumla yeniden bütünleşmeleri için ihtiyaç duydukları hizmetlerin sunulması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla tutuklu ve hükümlü çocuklarımızın eğitimlerine devam etmeleri, kişiliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak hobiler edinmeleri ve sosyal-kültürel faaliyetlere katılmaları, ihtiyaç duydukları psiko-sosyal yardım ve destek programları almaları sağlanmaktadır."

Bu proje kapsamındaki aktiviteler, “çocukların hem medeni hem de ceza hukukunda korunmasına yönelik yeni bir çocuk adaleti sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam ettirilmesine” yönelik Ulusal Adalet Reformu Stratejisi’nin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Stratejide de belirtildiği gibi,  “özgürlüğünden yoksun bırakılmaya son çare olarak başvurulması,” yolunda Proje çocukların tututklanması ve hapse atılması gibi sorunların da üstesinden gelmeyi hedeflemektedir. Strateji aynı şekilde “çocukları ailelerinden ayırmayı son çare” olarak görmekte ve bu nedenle proje kapsamında hapis dışı tedbir ve yaptırımları, rehabilitasyon servislerini ve şartlı tahliyeyi savunmaktadır.

Türkiye son 10 yıldır çocuk hakları alanında çok önemli gelişmeler yaşamıştır, ancak bu yeni uygulamalar yalnızca kağıt üzerinde yazılı kalmamalı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliği ile Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında gerçeğe dönüştürülmelidir.

Proje'nin tanıtım filmini buradan izleyebilirisiniz.