Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2010)

2010/10/07 - TBMM Çocuk Hakları Komitesi yeni hedefler belirledi


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları İzleme Komitesi, UNICEF uzmanlarının da katıldığı uluslararası bir çalıştayın ardından önemli bir dizi hedef belirledi.
2010/10/07 - TBMM Çocuk Hakları Komitesi yeni hedefler belirledi
 

“Çocuk Haklarının Korunmasında ve Geliştirilmesinde Parlamentonun Rolü” başlıklı üç günlük çalıştay, TBMM Başkanının desteğiyle gerçekleştirildi ve yeni yasama yılının açılışına denk geldi. Çalıştayda UNICEF’i temsil edenler New York’tan parlamento uzmanları Stephen Hammer ve David Ponet, Bürüksel Ofisi politikalar baş danışmanı Margaret Waachenfeld, ODA-BDT Bölgesi program yöneticisi Martha Santos ve Türkiye Temsilci Vekili Regina de Dominicis idi.

Alman parlamenter Marlene Rupprecht ve İsveç Parlamentosu baş danışmanı Simone Ek çocuk hakları izlemesi alanında kendi ülkelerinin ve parlamentolarının deneyimlerini paylaşmak üzere çalıştaya katıldılar.

Çalıştay sonucunda Çocuk Hakları İzleme Komitesi üyeleri bir eylem planı hazırlama kararı aldılar. Bu eylem planının, çocuk ombudspersonlığı, gençlikle ilgili bir yasa tasarısı, toplum temelli erken çocukluk gelişimi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın azaltılması gibi alanlarda yapılacak çalışmalara öncelik tanınması öngörülmektedir.

Komite, eylem planına ek olarak, gönüllülük temeli bir komite yerine bağımsız ve daimi bir komisyon statüsüne geçme konusunu ele aldı. Bu geçiş özel bir yasal düzenleme gerektirmektedir. Daimi komisyon, tüm yasa tasarılarını inceleyerek bunların çocuk hakları ile uyumluluğunu değerlendirecek, yıllık bütçelerde ise çocuklar için yeterli kaynakların ayrılmasını sağlayacaktır.

Komitenin üye bileşiminde de değişiklikler öngörülmektedir. Böylece TBMM’de üyesi olan tüm siyasal partiler Komitede eşit temsil edilecek, böylece Komitenin parti politikalarının üzerinde kalması sağlanacaktır.

Komite ayrıca ileride Türkiye’nin Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmak durumunda olduğu periyodik raporların hazırlanmasında aktif rol alacaktır. Bu raporlar, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye imza atan tüm taraflarca düzenli aralıklarla hazırlanıp sunulmaktadır. Türkiye’nin ikinci periyodik raporu BM Komitesi tarafından 2011 yılında ele alınacaktır ve üçüncü raporun hazırlıkları da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) liderliğinde şimdiden başlamıştır.

Kapsamlı gündem

Ankara’da TBMM salonlarında gerçekleştirilen çalıştaya TBMM üyesi ve Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Profesör Cevdet Erdöl başkanlık etmiştir. Komite üyelerine, örneğin Eğitim Komisyonu gibi başka önemli komitelerin üyeleri de katılmıştır. Çalışmalarda ayrıca Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SHÇEK yetkilileri ile birlikte TBMM yöneticileri, akademisyenler ve davetli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer almıştır.

Gündem, TBMM daimi komisyonlarının çocuk haklarıyla ilgili işlevleri, ellerindeki araçlar, sivil toplum ve çocukların kendileriyle ilişkileri gibi konuları kapsamıştır. Regina De Dominicis tarafından vurgulandığı gibi, “Ulusal parlamentolar, çocuk haklarını geliştiren yasaları hazırlamanın ve uygulamanın yanı sıra, aynı zamanda kaynak tahsisinde, hükümetleri ve toplumlun ilgili sektörlerini sorgulamakta ve çocukların çıkarlarıyla seslerini yansıtmakta da kritik bir rol oynayabilirler.”

Sekiz üyeli Çocuk Hakları İzleme Komitesi 2008 yılı sonunda kurulmuştur. Komitenin, SHÇEK şemsiyesi altında Türkiye’nin 81 ilinde kurulu bulunan ve çocuklardan oluşan çocuk hakları komiteleri ile güçlü bağları bulunmaktadır. Komite, interaktif web sitesi, özel bir telefon hattı ve SMS mesajları aracılığıyla, bilgilerin, önerilerin ve şikâyetlerin derlenmesine yönelik yenilikçi bir sistem oluşturulmasında bu komitelerden gelen bir çocuk ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

Çocuk Hakları İzleme Komitesi şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir çalışma planlamaktadır. Amaç, okullardaki çocuk komitelerinin daha aktif katılımını özendirmektir. Komitenin bir başka hedefi de, çocuk hakları alanında sivil toplum kuruluşları ile daha güçlü bir etkileşim içine girmektir.