Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2010)

2010/10/18 - BM uzmanları çocuklara yönelik disiplin uygulamalarının etkisinin daha yakından izlenmesi çağrısında bulundu


NEW YORK - 15 Ekim 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Merkezinde yapılan özel bir etkinlikte BM uzmanları, şiddetin önlenmesi, şiddete karşı tepki verilmesi ve kimi yasaklamaların desteklenmesi için çocuklara yönelik şiddetle ilgili daha gelişkin veriler toplanması ve daha ileri araştırmalar yapılması çağrısında bulundular.

Genel Sekreterlik Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi, UNICEF ve OHCHR tarafından düzenlenen ve İsveç Hükümeti tarafından desteklenen enteraktif panelin konusu, çocuğa duyarlı ve etkili yasal düzenlemeleri, politikaları ve uygulamaları besleyecek daha gelişkin veri toplama ve araştırma çalışmalarına duyulan ihtiyaçtı. Panel, çocukların maruz kaldıkları fiziksel cezalar ve psikolojik saldırılarla ilgili yeni kanıtları gün ışığında çıkardı. 

Panelistler arasında Brezilya ve İsveç Hükümetlerinin üst düzey temsilcileri, HDK ortaklarından Plan International ile birlikte özel etkinliği düzenleyen kuruluşların temsilcileri bulunuyordu.

Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Marta Santos-Pais paneldeki konuşmasında şu noktayı vurguladı: “Çoğu kez, çocuklara yönelik şiddet her tarafa nüfuz eden sessizlik kültürü yüzünden gizli kalıyor, açığa çıkmıyor. Elde iyi veriler olmayınca bu alandaki ulusal planlama yetersiz kalıyor, politikalarda ve kaynak tahsisinde etkinlik sağlanamıyor ve hedeflenen müdahaleler çocuklara yönelik şiddeti önlemeye ve bu olguya karşı mücadelenin gerektirdiklerine yetmiyor.”

Düzenlenen etkinlik, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde çocukların maruz kaldıkları şiddet olaylarıyla ilgili yeni kanıtları ortaya çıkardı. Evlerde Çocuklara Yönelik Disiplin Uygulamaları başlıklı yeni bir UNICEF raporunun ön bulgularına göre, araştırma kapsamındaki her dört çocuktan üçü şiddet içeren bir tür disiplin uygulamasına maruz kalmakta, yaklaşık yarısı bir tür fiziksel cezaya muhatap olmakta ve dörtte üçü de psikolojik saldırıya uğramaktadır. 

UNICEF Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Susan Bissell “hazırlanan raporun, şiddet içeren disiplin uygulamalarını gün ışığına çıkararak olumlu disiplin uygulamalarını ve katılımcı çocuk yetiştirme biçimlerini özendirmeyi amaçladığını” belirtmiştir.

Mevcut araştırmalar, bir çocuğun şiddet içeren disiplin uygulamalarına maruz kalmasının hem mağdur olarak çocuğun kendisi hem de içinde yaşadığı toplum açısından olumsuz sonuçlara yol açtığını göstermektedir. Bu araştırmalara göre fiziksel disiplin uygulamalarının hafif denebilecek biçimleri bile bilişsel kapasite gelişimini engellemekte, daha ileride şiddete yönelik yatkınlığı ve eğilimleri artırmaktadır. Şiddet içeren psikolojik disiplinin – alay, tehdit ve sindirme dahil- gerek çocuklukta gerekse daha ileri yaşlarda olumsuz davranışsal etkiler yarattığı ortaya konulmuştur.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme, şiddet içeren veya aşağılayıcı disiplin uygulamalarına kapıları tamamen kapatmaktadır. Gelgelelim, rapordaki ön bulgular tutumlarla davranışlar arasında bir açı bulunduğunu göstermektedir. Fiziksel ceza uygulamaları yaygın olduğu halde, ülkelerin çoğunda çocuklara birinci derecede bakan kişilerin çoğunluğu böyle bir uygulamaya gerek olmadığı kanısındadır. Ortalama olarak alındığında, çocuk bakan her dört kişiden yalnızca biri çocuk yetiştirirken fiziksel cezanın gerekli olduğuna inanmaktadır.

Rapor, gerek duyulan kanıtların sağlanması bakımından ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Bununla birlikte, çocuklara yönelik şiddet konusunda veri ve araştırmaların güçlendirilmesi ihtiyacı bugün de sürmektedir. Bu veri ve araştırmalar, konuyla ilgili tanıtım-savunu, ulusal planlama, yasal düzenlemeler, politikalar ve çocuklara yönelik şiddeti toplumsal olarak kabullenen anlayışa karşı başlatılacak müdahaleler açısından gerekmektedir.

Genel Sekreter Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Marta Santos-Pais sözlerini şöyle bağlamıştır: “Hangi biçimiyle olursa olsun çocuklara yönelik şiddet sorununun ele alınabilmesi için her ülkede hayata geçirilecek, sağlam verilere ve analizlere dayalı, kapsamlı, koordine ve yeterli kaynaklara sahip bir ulusal strateji gerekmektedir.”

Daha fazla bilgi için:
Rebecca Fordham, UNICEF Media, New York, + 1 212 326-7162,rfordham@unicef.org                                                                                                      

Joost Kooijmans, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Yardımcısı, + 1 917 265-4605, jkooijmans@unicef.org    

Sema Hosta, UNICEF İletişim Sorumlusu, Türkiye, + 312 454 1000shosta@unicef.org