Anasayfa > Basın Merkezi > 2010 > Haziran > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (6/2010)

2010/06/24 - Çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi için iş dünyasına yardım çağrısı


NEW YORK, 24 Haziran 2010 - Bugün Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve iş dünyasının liderlerini bir araya getiren Liderler Zirvesinin açılışında, UNICEF, UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) ve Çocukları Koruma Fonu Save the Children, iş dünyasına çocuk haklarını küresel kurumsal sorumluluk gündeminin en tepesine oturtacak evrensel ilkeler oluşturmak için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Çocuk işçiliğinin ve diğer çocuk hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik kampanyalar yeni bir şey değil, ancak bugüne kadar, şirketlerin sosyal sorumluluk programları da dahil olmak üzere yaptıkları faaliyetlerin en genç ve en korumasız küresel vatandaşlar olan çocuklar için pozitif bir güç olduğu konusunda güven duymalarını sağlayan basit bir evrensel rehber olmadı.

Bu üç kuruluş, şirketlerin iş faaliyetlerinin çocuklar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerden sakınabilmeleri ve herkes için daha iyi bir gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabilmeleri amacıyla, İş Dünyası için Çocuk İlkeleri adıyla anılacak ilkelerin geliştirilmesinde iş dünyasının liderlerinden kendileriyle birlikte çalışmalarını istiyor.

“Çocuk haklarını korumak, her sektörden, hepimizden küresel taahhüt gerektiren küresel bir sorumluluk,” diyor UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake, ve ekliyor: “Bu yeni ortaklık, işletmelerin tüm çocuklara ve özellikle de en muhtaç durumdaki çocuklara yardım etmek için gerçekleştirilen küresel çabaya katılmaları için net ilkeler oluşturulmasına yardımcı olacak.”

İlkeler, dünyanın her yerinde çocukların sahip olduğu temel insan haklarını (yaşama hakkı; gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile yaşamına ve kültürel ve sosyal yaşama tam katılma hakkı) belirleyen Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi (1989) temel alacak.

“İşletmeler çocukların yaşamlarını etkilemek için muazzam bir potansiyele sahip,” diyen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İcra Direktörü Georg Kell, sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocuk işçiliği, işyeri politikaları, çocuk bakımı ve sorumlu pazarlama gibi alanlarda etkilerin yönetilmesi ve azaltılması konusunda hayli ilerleme kaydedilmişse de, bu yeni İlkeler şirketlerin iş yaptıkları çevrelerin birer üyesi olan çocuklara yönelik sahip oldukları daha kapsamlı sorumluluk ve taahhütlerini ele almayı amaçlıyor.”

Etkili olabilmeleri için bu ilkelerin tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ve herkesin masaya bir şeyler getirmesi gerektiğini kabul eden üç ortak, tüm coğrafi bölgelerden ve sektörlerden gelen iş dünyası liderlerini danışma sürecine katılmaya ve İş Dünyası için Çocuk İlkelerinin şekillendirilmesinde uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaya çağırıyor.

“Şirketlerin öne çıkıp çocukların yaşamlarında önemli bir rol oynadıklarını fark etmeleri önemli,” diyor İsveç Save the Children fonu Genel Sekreteri Elisabeth Dahlin. “İş Dünyası için Çocuk İlkeleri işletmelerin çocuklara yönelik davranışı konusunda beklentileri arttıracak. Birçok şirket, bugün yapıyor olduğundan çok daha fazlasını yapabilir.”

İlkeler çocuklarla ilgili iş inisiyatiflerinde bir referans noktası ve bir birleştirici çerçeve olarak işlev görecek. İlkeler, iş dünyasından insan haklarına saygı göstermelerini ve destek vermelerini, insan hakları istismarlarına iştirak etmemelerini isteyen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2’nci İlkelerinin ayrıntılarının oluşturulmasına yardımcı olacak. İlkeler, Küresel İlkeler Sözleşmesine katılmış olsun veya olmasın tüm şirketler için ilgili ve yararlı olmaya çabalayacak.

Paydaşlarla danışma süreci 25 Haziran 2010 tarihinde başlayacak; İş Dünyası için Çocuk İlkeleri’nin 2011 yılında uygulamaya konması umuluyor.

UNICEF, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Save the Children fonundan ortak basın açıklamasıdır.