Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2009)

2009/11/19 - TBMM Dünya Çocuklarının Durumu Raporunu tanıtı ve Çocuk Hakları İzlemesi Web Sitesini başlattı


Çocuklar web aracılığıyla çocuk haklarının izlenmesine yardım edecek ANKARA, Kasım 19, 2009 - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), UNICEF'in yeni yayınlanan Dünya Çocuklarının Durumu raporunu ve kendi çocuk hakları izleme web sitesini tanıttığı bir törenle Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin 20. yıldönümünü kutladı.
Soldan sağa: UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürü İsmail Barış, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, TBMM Meclis
Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı
Prof. Cevdet Erdöl ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Ewan Marteil.

Yeni oluşturulan katılımcı web sitesi çocukların TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi ile doğrudan temas etmelerine olanak sağlayacak.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin 19 Kasım günü meclisin ışıltılı salonlarında gerçekleştirilen tören sırasında “Böyle bir sitenin ilk kez bu mecliste başlatıldığı söyleniyor; eğer böyle ise bundan büyük gurur duyarım” dedi.

Nerede olurlarsa olsunlar yurttaşlar www.cocukhaklari.com.tr adresine girerek çocuk haklarıyla ilgili görüşlerini, deneyimlerini ve karşılaştıkları güçlükleri henüz bir yıllık meclis komitesindeki üyelere doğrudan iletebileceklerdir. Siteyi en sık kullanması beklenenler ise çocuklar ve çocuklarla birlikte çalışmalar yapan profesyonellerdir.

TBMM Başkanı Şahin, Dünya Çocuklarının Durumu 2009 raporundan veriler aktararak, UNICEF’in Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabulünden bu yana tüm dünyada çocukların durumunu iyileştirmek için gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle söz etti. Başkan Şahin, bununla birlikte dünya silahlanma için bunca harcama yaparken çocukların kolaylıkla önlenebilir hastalıklar ve açlık yüzünden ölmesini “bağışlanamaz” bir durum olarak tanımladı.

TBMM Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin 19 Kasım 2009'da 2009 Dünya Çocukları
Durumu Raporu tanıtımı ve Çocuk Hakları İzleme Komitesi Web Sitesi tanıtım
toplantısında konuşurken

Daha fazlasını yapma sözü

Törende söz alan bütün katılımcılar Türkiye parlamentosunun çocuklara atfettiği tarihsel öneme işaret ettiler. Çocuk Hakları İzleme Komitesi başkanı Profesör Cevdet Erdöl “Gerçi henüz bir çocuk ombudsmanlığı sistemi oluşturamadık; ancak bu meclis çocuklar için çok şey yaptı ve daha çok şey yapmak arzusundayız” dedi.

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ise şunları söyledi: “Çocuklarımız doğruyu söyleyecek; söylediklerinin dikkate alınmasını sağlamak ise bize bağlı.”

Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin sekiz üyesinin yanında ise Türkiye’nin 81 ilinin her birinden bir kız bir de erkek çocuk bulunuyordu. Bunlar, 10. Çocuk Forumunda kendi illerini temsil etmek üzere Ankara’ya gelen çocuklardı. Çocuk Forumu, AB’nin finansal, UNICEF’in ise teknik desteğiyle her yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Sözleşme’nin kutlanması

UNICEF Temsilcisi Reza Hossaini Türkiye’de bebek ölümlerinin hızla azaldığını, artık daha çok sayıda kız çocuğun okula gittiğini ve ileri bir çocuk koruma yasasının çıkartıldığını kaydetti. “Dünyada en yaygın onay gören insan hakları anlaşması olarak Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmasaydı muhtemelen bu kadarını elde edemezdik. Katılımcı web sitesi, ne zaman kendilerini etkileyen bir politika tartışması olsa çocukların seslerinin duyulmasını sağlayacaktır.” Hossaini, çocuk katılımının Sözleşme’nin temel ilkelerinden biri oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Erwan Marteil ise AB’nin gerek kendi iç politikalarında gerekse dış ilişkilerinde çocuk haklarıyla ilgili konulara giderek daha fazla önem vermekte olduğundan söz etti. “Sözleşme’yi ortak bir temel olarak görüyoruz. Çocukların katılım, örgütlenme ve toplantı yapma hak ve özgürlüklerinden yararlandıklarını görmek güzel bir şey.”

UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 2010 raporu

UNICEF Sözleşme’nin 20. yıldönümünü kendi yıllık ana raporu olan Dünya Çocuklarının Durumu’nun özel bir sayısı ile kutladı. Son rapor, Sözleşme’nin çocuk haklarına ilişkin bilinç ve duyarlılığı nasıl geliştirdiğini, tüm dünyada çocuklara yönelik tutumların değişmesine nasıl yardımcı olduğunu bir dizi makale ve panelle anlatmaktadır.

Sözleşme’nin 1990 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana 70’ten fazla ülke çocuklarla ilgili hükümlere kendi yasal düzenlemelerinde yer vermiştir. Sözleşme aynı zamanda ulusal ve yerel hükümetleri çocuk dostu bütçeler, sosyal koruma önlemleri ve kalkınma politikaları benimsemeye özendirmiştir.

Raporun tam metninin Türkçe versiyonunun hazırlama çalışmaları devam etmekte ancak Yönetici Özeti’nin Türkçe’si tamamlanmıştır.

Parlamento Çocuk Hakları İzleme Web Sitesi

Yeni web sitesine gönderilen mesajlar özel tutulacak ve hiçbir mesaj yanıtsız bırakılmayacaktır. Hemen bir girişimde bulunulmasını gerektiren durumlarda ise bilgiler ilgili kamu merciine iletilecektir. Meclis Çocuk Hakları İzleme Komitesi web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri rutin çalışmalarında ve yılda iki kez yayınlanacak çocuk hakları izleme raporunda kullanacaktır.

Internet erişimi olmayan çocuklar Komite’ye telefonla veya SMS mesajlarıyla ulaşabilecektir. Bu arada, web sitesi aynı zamanda çocuklarla ilgili yasal düzenlemelere ve diğer resmi belgelere kapsamlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Web sitesinin içeriği İngilizce ve Türkçe olmak üzere düzenli güncellenecektir.

Web sitesi düşüncesi Komite ile il çocuk hakları komisyonlarından ergenler arasındaki görüşmeler sırasında şekillenmiştir. 16 çocuktan oluşan bir danışma kurulu bu süreçte önemli bir rol oynamıştır. Kurulun iki üyesi, Günalp Çakır ve Ayşe Gizem Birkan meclisteki törende söz alıp konuşmuşlardır. Çakır Komite üyelerine hitaben “Dünyanın geri kalan bölümüne örnek oluşturacak bir çabaya bizi de dahil ettiğiniz için teşekkür ederiz” demiştir.