Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Ekim > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (10/2009)

2009/10/06 - UNICEF: Koruyucu bir ortam yoksa, yaşam çocuklar için zorludur


UNICEF, Çocukların korunmasıyla ilgili çarpıcı raporunu açıkladı TOKYO, 6 Ekim 2009 - Çocuk haklarına yönelik bazı ihlallerin azaltılmasında ilerleme sağlanmakla birlikte, çocuklara yönelik istismar olaylarının yaygınlığı hakkında henüz elde fazla bilgi bulunmamaktadır. Şiddet ve sömürü tüm dünyada pek çok çocuğun yaşamındaki katı gerçekler olarak varlığını sürdürmektedir.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kız ve erkek çocuk insan ticareti mağduru olmaktadır, ana-baba bakımından yoksundur veya okula gidebilmek ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek içtin gerekli kayıt belgelerine sahip değildir. Daha milyonlarca çocuk son derece elverişsiz koşullarda çalışmaya zorlanırken, diğerleri evlerinde, okullarında, toplumlarında, yerleştirildikleri kurumlarda veya tutukluluk halinde şiddete veya suiistimale maruz kalmaktadır. Bu tür olumsuzlukların failleri de çoğu kez çocukların emanet edildikleri yetişkinlerdir.

Bugün Tokyo’da UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman tarafından kamuoyuna tanıtılan yeni UNICEF raporu – Çocuklar için İlerleme: Çocuk Koruma Raporu”- bu konuları ele almaktadır.

Yukarıda değinilen koşullarda bulunan çocuklar, insan haklarına yönelik köklü ihlallerle karşılaşmakta, uzantıları çok geniş bir alana yayılan, kimi zaman da telafisi mümkün olmayan fiziksel ve psikolojik yıkıma maruz kalmaktadır.

Veneman konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: “En küçük yaştaki üyeleri erken evliliğe zorlanan, seks işçisi olarak istismar edilen veya temel hakları reddedilen bir toplum gelişemez. Çocuk hakları alanındaki ihlallerin hangi boyutlara vardığının kavranması, çocukların korundukları ve tam potansiyellerini gerçekleme fırsatı bulabildikleri bir ortam yaratılmasının ilk adımıdır.”

Rapor, çocuklar üzerinde etkisi olan bir dizi konuda ilk kez verileri bir araya getirmektedir. Bu konuların arasında cinsel istismar ve insan ticareti, çocuk evlilikleri, çocuklara fiziksel ceza uygulanması, çocuk işçiliği, doğum kaydı, zararlı bir geleneksel uygulama olarak kızlarda genital kesme ve evlilik içinde kadınlara yönelik şiddet yer almaktadır.

Kimi istismar biçimleri – örneğin cinsel sömürü ve insan ticareti- gizlilik ve illegalite koşullarında gerçekleşmekte, bu da sağlıklı veriler derlenmesini güçleştirmektedir.

Elde veri bulunduğu durumlarda, kimi ilerlemeler kaydedildiği de açıktır. Örneğin eldeki veriler Bangladeş, Gine ve Nepal’da – çocuk yaşta evliliklerin yaygın görüldüğü üç ülke – evlilikte ortanca yaşın yükselmekte olduğunu, ancak bunun gene de 18’in altında kaldığını göstermektedir. Rapor ayrıca bunun yaygın görüldüğü yerlerde genital mutilasyon/kesme (KGM/K) uygulamalarında da yavaş bir azalma olduğuna işaret etmektedir.

Raporda dile getirilen bulgular arasında şunlar da yer almaktadır:

  • Tüm dünyada tutuklu bulunan çocukların yarıdan fazlası henüz mahkemeye çıkarılmamış veya hüküm giymemiştir.
  • 2007 yılında, dünyanın bazı bölgelerinde, doğan her üç çocuktan ikisi nüfusa kaydedilmemiştir. Somali ve Liberya’da doğumların yüzde 5’i kaydedilmektedir. Oysa doğum kaydı birçok açıdan çocuklar için koruyucu bir ortam sağlanmasında önemli bir unsurdur. Çünkü doğum belgesi olmayan çocukların cinsel sömürüye, insan ticaretine ve yasa dışı evlatlık edinme işlemlerine maruz kalma olasılıkları daha yüksektir.
  • 5 ile 14 yaş arasındaki 150 milyondan fazla çocuk çalışmaktadır. Çocuk işçiliği pek çok durumda yoksulluğun hem sonucu hem de kaynağıdır. Çocuk işçiliği çocuğun eğitimine engel olabilir ve onları çalışma yaşamına iten yoksulluğu kalıcılaştırabilir.
  • Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kadınların ve kız çocukların yarısından fazlası erkeklerin eşlerini dövmelerini normal karşılamakta, bu tür fiillerin genç kadınlar arasında anlayışla karşılanması olasılığının yaşça daha büyük kadınlar arasındaki kadar yüksek olduğu görülmektedir. Pek çok ülkede çocukların ihmal edilmesi eş dövmenin en yaygın gerekçesi olarak ön plana çıkmaktadır.

Rapor çocuk korunmasını geliştirecek bir strateji de önermektedir. Burada, çocuklar için koruyucu ortamlar geliştirilmesinde beş eylem alanı belirlenmektedir: 1) çocuk koruma sistemlerinin iyileştirilmesi; 2) toplumsal değişimin sağlanması; 3) acil durumlarda korumanın güçlendirilmesi; 4) daha etkili olmak için ortaklıkların güçlendirilmesi ; ve 5) güvenilir veriler toplanması ve bu verilerin çocuklar için somut sonuçlar elde edilmesinde kullanılması.

Veneman sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Çocuklara yönelik zararlı uygulamalar ve çocuk istismarı ile ilgili bu rapor, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 20. yıldönümünden yalnızca altı hafta önce yayınlanmıştır. Çocuklara yönelik zararlı uygulamaların ve istismarın sürmekte olduğuna ilişkin kanıtlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm çocukların haklarını güvence altına almak için daha fazla çaba gösterilmesinde dünyaya esin kaynağı olmalıdır.”

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AİDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.

Daha fazla bilgi için:
June Kunugi, UNICEF Tokyo Direktörü, + 81 3 5467 4434 (ofis), + 81 80 1225 7799 (cep), jkunugi@unicef.org
Rebecca Fordham, UNICEF New York, + 1 212 236 7162 (ofis), rfordham@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1000 (ofis), shosta@unicef.org