Anasayfa > Basın Merkezi > 2009 > Eylül > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (9/2009)

2009/09/24 - HER ÇOCUK İÇİN NiTELİKLİ EĞİTİM HAKKI VE ÇOCUK DOSTU OKULLAR


UNICEF'in 2009-2010 eğitim yılı açılışı mesajı TÜRKİYE -  2009-2010 eğitim yılı başlarken UNICEF, Türkiye'nin tüm çocuklarına ve öğretmenlerine çalışmalarında ve kariyerlerinde başarılar dilemektedir.

TÜRKİYE — 2009-2010 eğitim yılı başlarken UNICEF, Türkiye’nin tüm çocuklarına ve öğretmenlerine çalışmalarında ve kariyerlerinde başarılar dilemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ve okul yöneticilerine ülkenin tüm çocuklarına nitelikli eğitim sağlamak için ülke çapında yapmakta oldukları çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunarız. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki gelecek günler ve aylarda bu yöndeki çabalarını arttıracaklardır.

Eğitim temel bir insan hakkıdır: Her çocuk bu hakka sahiptir. Bireyler ve toplum olarak gelişmemizde kritik öneme sahip olan eğitim, başarılı ve üretici bir geleceğe ulaşmaya yardım etmektedir.

Çocukların cinsiyet eşitliğine dayalı hak-temelli, nitelikli bir eğitime erişimlerini sağladığımızda giderek artan bir şekilde gelecek nesillere etki etme fırsatı yaratırız.

Binyıl Kalkınma Hedeflerine göre, uluslararası toplum 2015’te tüm çocuklar için ilköğretimi başarmaya kendini adamıştır. Günümüzde, okulda bulunan çocuk sayısı hiç olmadığı kadar yüksektir. Yine de, ilköğretim çağındaki 101 milyon çocuk- 53 milyon kız ve 48 milyon erkek- 2007’de okula devam etmemiştir.

Okula devam etmeyen çocukların büyük bir çoğunluğu (yüzde 88) Afrika ve Asya’da yaşamaktadır. Ancak ilköğretim çağındaki 101 milyon çocuğun gelişmiş ülkelerde bulunan 2.9 milyonu okula devam etmemektedir. Geçen her dakika, birçok çocuğun eğitim hakkından mahrum kalması anlamına geliyor.

Aynı zamanda, okullar çocuk dostu olmalıdır. Çocuklar, evlerinin ve içinde yaşadıkları toplumun farklı koşullarıyla şekillenmiş benzersiz kişiliklerle ve arka planlarla okula gelirler. Okullar çocuğun okula kaydına, düzenli devamına ve öğrenme başarısına engel olabilecek her faktörü dikkate almak zorundadırlar. Her çocuğun benzersiz kişiliğine, ihtiyaçlarıyla beraber saygı duymalıdırlar. Fiziksel çevre ve okula hakim olan duygusal ve sosyal atmosfer tüm çocukları kapsayıcı ve eğitimleri için uygun olmalıdır. Çocukların hakları korunmalı ve sesleri duyulmalıdır. Okul ve çevresi, çocuğun öğrenebileceği ve korunabileceği bir sığınak olmalıdır.

Bu nedenlerle, UNICEF, tüm kız ve erkek çocukların erken çocukluk döneminden başlayarak nitelikli eğitim haklarından yararlanabilmeleri için küresel çapta sorumlu olan insanlara işlerini hızlandırmaları çağrısı yapmaktadır.

Özellikle, dünyadaki tüm devletleri ve eğitim sağlayıcıları aşağıdaki konularda harekete geçmeye teşvik ediyoruz:

- Tüm ilgili insan hakları sözleşmelerinin onaylanması: Eğitimin bir insan hakkı olarak resmen kabul edilmesi ve tüm ilgili uluslararası sözleşmelerin onaylanması. Devletlerin Herkes İçin Eğitim hedeflerine ulaşabilmesi için, bunun gerçekleşmesi şarttır.

- Eğitime erişimin sağlanması: Erken çocukluk eğitimi için bütçe oluşturulması ve erken çocukluk eğitiminin yaygın bir biçimde uygulanması; zorunlu ilköğretimin taahhüt edilmesi; ortaöğretimin geliştirilmesi ve ortaöğretimi tüm çocuklar için erişilebilir hale getirecek tedbirlerle desteklenmesi; yükseköğrenime adil erişimin sağlanması.

- Eğitimin önündeki ekonomik engellerin kaldırılması: İlköğretim için okul ücretleri uygulamalarının kaldırılması; diğer öğrenme olanaklarını desteklemek ve bunlara erişimi kolaylaştırmak için yaygın eğitim sektörüyle işbirliği yapılması; ve ekonomik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik özel tedbirlerin yoksulluğu azaltma inisiyatiflerine ve ulusal eylem planlarına dahil edilmesi.

- İçermeciliğin desteklenmesi ve ayrımcılığa son verilmesi: Çocuğun nüfuz cüzdanının olmaması okula kabul edilmemesine neden olabileceğinden, doğumların nüfusa kaydedilmesinin sağlanması; ayrımcılığın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması.

- Kapsamlı, ilgili ve içermeci bir müfredat sağlanması: Çocuklara sayı bilgisini ve okuma yazmayı öğretmek, onları fen bilgisiyle, sosyal bilgilerle ve spor ve sanat bilgisiyle donatmak için ilham veren, kapsamlı bir temele oturan bir müfredatın desteklenmesi; en iyi şekilde gelişme hakkıyla tutarlı olacak biçimde oyun olanaklarının sağlanması.

- Haklar-temelli öğrenme ve değerlendirmenin geliştirilmesi: Çocuklara görüşlerini ifade etme haklarının tanınmasını ve görüşlerine uygun ağırlığın verilmesini sağlamak; öğretme ve öğrenme materyallerinin yeterli olmasının sağlanması.

- Öğretmenler için yeterli eğitim, destek ve saygının sağlanması: Eğitimin her düzeyinde öğretmenler için minimum yeterlik standartlarının sağlanması; öğretmenlerin haklarının korunması için tedbirler getirilmesi.

- Çocuk dostu, güvenli ve sağlıklı öğrenme ortamlarının yaratılması: Minimum sağlık ve güvenlik standartlarının sağlanması ve bu standartlara uyulup uyulmadığının düzenli olarak izlenmesi; beslenme, sağlık taraması, sağlık kontrolleri, bulaşıcı hastalıklardan korunma dahil olmak üzere uygun sağlık paketlerinin sağlanması.

- Kimliğe saygı: Eğitim diline aşina olmayan çocuklar için iki dilli veya çok-dilli eğitimin sağlanması; din, kültür ve dile saygıyı sağlamak için toplumsal desteğin sağlanması.

- Çocukların katılımının sağlanması: Tüm düzeylerde öğrencilerin katılımının sağlanması ve özendirilmesi; çocukların ilgili okul politikalarının geliştirilme sürecine dahil edilmesi.

- Çocukların şiddete karşı korunması: Okulda ve evde fiziksel ve küçük düşürücü cezalar dahil olmak üzere çocuğa yönelik şiddetin tüm biçimlerinin yasaklanması; bedensel cezaya son verilmesi için öğretmenlerin desteklenmesi ve eğitilmesi, şiddet içermeyen çatışma çözümü için stratejilerin oluşturulması; ve çocuklar tarafından yapılacak şikayetler için etkili başvuru mekanizmaları sağlanması. Türkiye’de eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi iyileştirmek için pek çok girişimde bulunulmaktadır. Bunlar arasında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar, ilköğretimin niteliğinin geliştirilmesi için hamleler ve kız ve erkek çocukların eğitime yüzde yüz erişimlerini sağlama yönündeki çabalar yer almaktadır. UNICEF, Türkiye’nin eğitim hakkı önündeki engellerin kaldırılması konusundaki kararlılığını belirten tüm bu göstergeleri memnuniyetle karşılamaktadır.

Türkiye’nin tüm çocuklar için, çocuk dostu okullarda eşit imkanlarla nitelikli eğitimi sağlamanın önünde yer alan engelleri aşmadaki çabalarına hız vereceğine inanıyoruz.

Sağlıklı, verimli ve eğlenceli bir eğitim yılı için en iyi dileklerimle.

UNICEF Türkiye Temsilcisi

Daha fazla bilgi için:
Fatma Uluç, Eğitim Sorumlusu + 90 533 640 4759, fuluc@unicef.org
Sema Hosta, İletişim Sorumlusu + 90 533 622 8346 shosta@unicef.org

UNICEF Hakkında

UNICEF, erken dönemden ergenliğe kadar uzanan dönemde çocukların yaşayıp gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 150 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere aşı sağlayanlar arasında listenin en tepesinde yer alan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesi, temiz içme suyu ve sanitasyon, tüm kız ve erkek çocuklara kaliteli temel eğitim sağlanması; çocukların şiddet, sömürü ve AIDS gibi tehlikelerden korunması gibi alanlarda gösterilen çabalara destek olmaktadır. UNICEF’in geliri bütünüyle kişilerin, iş çevrelerinin, vakıfların ve hükümetlerin gönüllü katkılarından oluşmaktadır.