Anasayfa > Basın Merkezi > 2008 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2008)

2008/11/28 - Brezilya'da Yapılan Çocukların ve Ergenlerin Cinsel Sömürüsüne Karşı Dünya Kongresi Sonuçlandı


Katılan ülkeler dünya çocuklarını koruma mücadelesinde uygulanacak eylem programını belirlediler.

Rio de Janeiro – Çocukların cinsel sömürüsü kaçınılmaz bir durum değildir. 137 ülke hükümetinin çocuklar, uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör kuruluşları ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından 28 Kasım’da ortaya çıkan mesajın aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür.

Brezilya’da bir araya gelenler, çocukların cinsel sömürüsüne tamamen son vermenin uzun ve zorlu bir uğraş olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte toplantıyı düzenleyenler, ülkelerin bu uğraşta başarı kazanma açısından şimdi daha iyi bir konumda olduklarını belirtmektedir. Çünkü günlerce süren çalışmalar sonucunda, bu yöndeki girişimlere yol göstermek üzere Çocukların ve Ergenlerin Cinsel Sömürüsünü Önlemeye ve Durdurmaya Yönelik Rio Bildirgesi ve Eylem Planı başlıklı bir belge hazırlanmıştır.

Brezilya Çocuk Hakları Müsteşarı Carmen Oliviera konuya ilişkin olarak şunları söylemiştir: ”Rio Eylem Planı, daha önceki belgelere göre bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmekte; örneğin Internet pornografisi, çocuk ticareti ve dünyada giderek yaygınlaşan göç sonucunda ortaya çıkan durumlar gibi cinsel sömürünün yeni biçimlerine karşı yeni stratejilere işaret etmektedir. Brezilya Hükümeti de Internet suçlarının açığa çıkarılmasına yardımcı olacak bir acil yardım telefon hattı oluşturmuştur. Dünya Kongresi’nin açılışında Başkan Lula’nın da belirttiği gibi, yeni getirilen yasal yaptırımlarla bu tür suçların cezalandırılması kolaylaşmıştır. Ayrıca, yoksul ülkelerin Rio planı taahhütlerini yerine getirmek üzere eylem planları hazırlayabilmeleri için gerekli kaynakların sağlanmasında özel sektörün ve uluslararası kuruluşların üstlenmiş oldukları sorumluluk da, toplantının anlamlı sonuçlarından biridir.”

Önleme boyutu söz konusu olduğunda Rio Eylem Planı kapsamlı bir stratejiye duyulan gereksinimi vurgulamaktadır. Bu strateji, özellikle sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet başta olmak üzere tüm sektörlerde önlemleri destekleyip risklere yanıt verecek yasaları, politikaları, yönetmelikleri ve hizmetleri kapsamalıdır.

Bununla birlikte önleyici girişimlerin etkili olması, aynı zamanda, örneğin çocuk evlilikleri gibi, çocukların cinsel sömürüsüne kapı açan toplumsal tutum ve uygulamaların değişmesine de bağlıdır.

UNICEF’in Latin Amerika ve Karayipler Bölge Direktörü Nils Kastberg görüşlerini şöyle dile getirmiştir: ”Çocukların cinsel sömürüden korunmalarını tek bir müdahaleye bağlayamayız. Bu alanda çocuk koruma sistemlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi kritik önem taşımaktadır ve bunun için ilgili bütün tarafların çocuklara hak ettikleri korumayı sağlamak üzere harekete geçmeleri gerekmektedir.”

Rio Eylem Planı ayrıca hükümetlere kendi egemenlik alanları içinde tüm çocukları koruyacak yasal düzenlemeler yapmaları çağrısında bulunmaktadır. Korunması gerekenler arasında ülkeye kaçak göçmen olarak girmiş veya çocuk ticaretine maruz kalmış olanlar da vardır. Böylece, ülkedeki tüm çocuklara yasal çerçevede koruma sağlanmış olacaktır. Gene hükümetlerce yapılması gereken bir başka iş de, cinsel sömürüye maruz kalmaları sonucunda işlemiş olabilecekleri suçlardan dolayı çocukların cezalandırılmamasını sağlayacak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir.

ECPAT International Genel Direktörü Carmen Madrinan’ın görüşleri şöyledir: ”Birçok ülkede yasal düzenlemelerde sağlanan iyileşmeler, çocukların sınır ötesi ticaretine karşı başlatılan girişimler ve bu tür suçların önlenmesi çabalarına daha fazla kuruluşun katılması gibi olumlu adımlara karşın, çok sayıda çocuk halen cinsel sömürü ile karşı karşıyadır. Bunun nedenleri arasında çocukların cinsel sömürüsünün ne kadar yaygın bir olgu olduğu konusunda bilgi eksikliği, toplumda olguya hoşgörüyle bakılması, faillerin hukuksal dokunulmazlığı ve yasaların sınırlı biçimde ve tutarsız uygulanması sayılabilir. Böylece insanlar tüm dünyada çocuklarla sekse yönelebilmektedir. Üstelik mağdur çocukların durumlarının düzeltilmesi ve toplumla yeniden bütünleştirilmesi için gerekli yardımların yapılmaması da, çocukların aynı tuzağa yeniden düşme riskini artırmaktadır.”

Genç katılımcıların tavsiyelerinin ayrı ortamlarda hazırlandığı daha önceki Dünya Kongrelerinden farklı olarak bu kez Rio’da gençler, Eylem Planı’nın hazırlanmasında doğrudan yer almışlardır.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme STK Grubu Başkanı Lennart Reinius konuyla ilgili şu noktaları vurgulamıştır: ”Çocuklar ve ergenler cinsel sömürünün mağdurları olmanın ötesinde ve aynı zamanda çözümün de bir parçasıdır. Bu Kongrede eşit bir taraf olarak çocuklarla birlikte çalışma gibi özgün bir fırsat yakaladık. Şimdi hepimize düşen görev, tüm dünyadaki çocukların ve ergenlerin yaşamlarında olumlu ve somut iyileşmeler sağlama yönündeki taahhütlerimizi yerine getirmektir.”

Daha fazla bilgi için:

Tatiara Lima, Brezilya Hükümeti

Kent Page, UNICEF Brezilya, +55 61 8166 1648

Maria Jose Ravalli, UNICEF Latin Amerika ve Karayipler, +54 9 11 737 3809

Geoffrey Keele, UNICEF New York, +1 917 605 1696

Caroline Liou, ECPAT, +55 21 9235 1608

Renata Coccaro, ECPAT, +55 21 9268 4653

Maricruz Tabbia, ECPAT, +55 21 9268 4573

Lisa Myers, ÇHS HDK Grubu

Lennart Reinius, ÇHS HDK Grubu

Carlos Ely, ANDI