Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2015)

UNESCO ve UNICEF: Ergenlerin okul dışı kalma olasılıkları ilkokul çağındaki çocuklara göre iki kat daha fazla


Yayınlanan yeni rapor “dostlar alışverişte görsün” tarzı düşüncenin herkesin ilk ve ortaöğrenim görmesini neden sağlayamayacağını gösteriyor 


LONDRA, 19 Ocak 2015– UNESCO İstatistik Enstitüsü ve UNICEF tarafından birlikte hazırlanan ve bugün Eğitim Dünya Forumu sırasında yayınlanan Yerine Getirilmeyen Herkes için Eğitim Sözüne Dönüş: Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bulguları başlıklı rapora göre yaşları 12 ile 15 arasında yaklaşık 63 milyon ergen eğitim hakkından yararlandırılmamaktadır.
 
Küresel ölçekte bakıldığında, ilköğretim çağındaki 11 çocuktan biri okul dışında iken ortaöğretimde her 5 ergenden biri okula gitmemektedir. Dolayısıyla, ergenlerin okul dışı kalma olasılıkları daha küçük çocuklara göre iki kat daha fazladır. Eğitim için Küresel Ortaklık tarafından finanse edilen rapor, çocuklar yaşça büyüdükçe okula hiç başlamama ya da okul terk riskinin de arttığını göstermektedir.
 
Uluslararası topluluğun 2015 yılına kadar Herkes için Eğitime ulaşma yönünde verdiği söze karşın bugün toplam 212 milyon çocuk ya okula hiç başlamamış ya da başlayıp daha sonra okuldan ayrılmıştır. Eldeki veriler, 2007 yılından bu yana bu sayının azaltılmasında hemen hemen hiç ilerleme sağlanmadığını göstermektedir. Durumdan en fazla etkilenenler, çatışma ortamlarında yaşayan, çalışan ve etnik köken, cinsiyet ve engellilik gibi durumlar nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan çocuklardır. Ayrıca, politikalarda ve kullanılan kaynaklarda önemli bir iyileşme sağlanmadığı sürece eğitime erişimde daha önce sağlanan ilerlemelerin de elden kaçırılacağı yolundaki kaygılar giderek artmaktadır.
 
UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın sözleriyle: “Daha fazla öğretmen, daha fazla derslik ve daha fazla ders kitabı temelindeki dostlar alışverişte görsün tarzı stratejiler en dezavantajlı konumdaki çocuklara ulaşma açısından yeterli olmamaktadır. Çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan ailelere, evlerine kapanmaya zorlanan kızlara, engellilere ve çalışmak zorunda olan daha milyonlarcasına ulaşmak için özel hedef gözeten müdahalelere ihtiyaç var. Ancak, bu tür politikaların da bir maliyeti vardır. Bu rapor, bir uyandırma alarmıdır; kaynakları, her çocuk için temel eğitimi mutlaka güvence altına alacak şekilde harekete geçirmeye yönelik bir alarm ve çağrı…”
 
Herkesin ortaöğretim görmesi hedefinin 2015 sonrası küresel kalkınma gündeminde yer almasına yönelik baskılar artarken, rapor, çocukları okul dışı tutan engellerin aşılmasının yolunu da göstermektedir. Bugünkü eğilimlerin sürmesi halinde 15 milyonu kız ve 10 milyonu erkek olmak üzere 25 milyon çocuğun okula hiç adım atmaması gibi sonuç ortaya çıkabilecektir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in görüşü şöyledir: “Her çocuğun eğitim görmesi sözünün yerine getirilmesi için üç alana yatırım yapılmasına yönelik küresel bir kararlılık gerekmektedir: daha fazla çocuğun ilkokula gitmesi; başta kızlar olmak üzere daha fazla çocuğun ortaöğretime devam etmesine yardımcı olunması ve okullarda verilen eğitimin kalitesinin artırılması.  Öncelikler arasında herhangi bir tartışma olmamalıdır: üçünü de gerçekleştirmemiz gerekiyor; çünkü her çocuğun başarısı ve eğitime yapacağımız yatırımın etkisi, bu üçüne birden bağlıdır.”
 
Okul dışılık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Eritre ve Liberya’dır.  Eritre’de çağ nüfusunun yüzde 66’sı, Liberya’da ise yüzde 59’u okula gitmemektedir. Birçok ülkede, başta kızlar olmak üzere daha büyük çocuklar açısından okul dışılık oranları daha da yüksektir. Pakistan’da ergen yaşlardaki, kabaca 12-15 yaş aralığındaki kızların yüzde 58’i okula gitmezken bu oran erkek çocuklar için yüzde 49’dur.
 
Rapora göre yoksulluk eğitimin önündeki en büyük engeldir. Nijerya’da en yoksul hanelerde yaşayan çocukların üçte ikisi okula gitmemektedir ve bunların hemen hemen yüzde 90’ı muhtemelen hiç gitmeyecektir. Buna karşılık en varlıklı ailelerin çocuklarının yalnızca yüzde 5’i okul dışındadır ve bunların da çoğunun gelecekte okula gitmeleri beklenmektedir. (bakınız, interaktif veri aracı).
 
UNESCO ve UNICEF yeni politikaların, eğitime erişimi ve eğitim kalitesini geliştirici daha kapsamlı çabaların bir parçası olarak özellikle sen marjinal konumdaki çocuklara odaklanması gerektiğine inanmaktadır. Bunun içinse, hükümetlerin bu çocukların kimler oldukları, nerelerde yaşadıkları, hiç okula gidip gitmedikleri ve gelecekte gidip gitmeyecekleri konusunda sağlıklı bilgilere ihtiyacı vardır.  Gelgelelim, bugünkü veri toplama yöntemleriyle bu çocukların çoğu görünmez durumda kalacaktır. Engelli çocuklar görünürlükleri an az olanlar arasındadır; güvenilir veriler yoktur ve engelli çocuklar okul dışı çocuk sorununa yönelik girişimlerde büyük ölçüde görmezden gelinmektedir.
 
Rapor, daha iyi veri toplanması için gerekli yatırımların yapılması çağrısında bulunmaktadır ve en marjinal konumdaki çocuklara ulaşılmasının başka yüksek maliyete yol açabileceğini, ancak sonra büyük yararlar sağlayacağını göstermektedir. Daha iyi istatistik ve yenilikçi araçlar, eğitim fonlarını daha etkili ve etkin biçimde tahsis etmelerinde hükümetlere ve donörlere yol gösterici olabilir.
 
********
 
Okul Dışındaki Çocuklar Girişimi
Okul Dışındaki Çocuklar Girişimi  – UNICEF ile UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün ortak girişimi – okul dışındaki çocukları belirlemek, bu çocukların okul dışı kalmalarına neden olan engelleri değerlendirmek ve onları yeniden sınıflara ve öğrenime kazanmanın yenilikçi yollarını geliştirmek üzere 50’den fazla ülkede çalışmalar yapmaktadır.
 
Okul Dışındaki Çocuklar Girişimi, ILO, UNICEF ve Dünya Bankası projesi olan “Çocukların Çalışmalarını Anlamak”ı da kapsamaktadır ve Eğitim için Küresel Ortaklık tarafından desteklenmektedir.
 
Verilere başvurun
Hangi çocukların neden okul dışı kaldığını daha iyi anlamak için interaktif veri aracına başvurun: http://on.unesco.org/oosci-global.
 
UNESCO İstatistik Enstitüsü hakkında
UNESCO İstatistik Enstitüsü eğitim alanında dünyada en kapsamlı veri tabanına sahiptir ve bu veri tabanı gerek Herkes için Eğitim yolunda alınan mesafenin gerekle Binyılın Kalkınma Hedefleri arasında yer alan eğitimle ilgili hedeflerin izlenmesinde kullanılan resmi kaynaktır. 200’den fazla ülke için verilere serbestçe ulaşabilirsiniz: http://www.uis.unesco.org.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
 
Amy Otchet, UNESCO İstatistik Enstitüsü, Tel +1 514 402 7836, a.otchet@unesco.org
Elissa Jobson, UNICEF, Tel: +1 917 340 3017, ejobson@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye Ülke Ofisi, İletişim Bölümü Başkanı, Tel: Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org