Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2015)

UNICEF'ten Çocukların Yaşam ve Her Türlü Şiddetten Korunma Hakkına dair Hatırlatma


ANKARA, 15 Ocak 2015- UNICEF, geçtiğimiz ay boyunca toplumsal gösterilerin de dâhil olduğu önlenebilir olaylar neticesinde meydana gelen çok sayıdaki çocuk ölümü konusunda derin bir endişe duymakta ve merhum çocukların aileleri ile yakınlarına içten taziye dileklerini sunmaktadır.

Bu çerçevede UNICEF, tüm ilgili taraflara, insan haklarına dair birçok belgede yer alan ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de özel olarak vurgu yapılan çok temel bir hakkı hatırlatmak ister: “Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir”.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, “çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri almak” (BMÇHS md. 19) taahhüdünde bulunmuştur. Bu ilke ışığında tüm idari ve adli birimler ile kolluk birimleri, genel olarak toplumun tümü ile birlikte, çocukları şiddetten uzak tutmak ve yaşam haklarını korumak konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir. Bu ortak sorumluluk bilinci ile birlikte yürütülecek eylem ve tedbirler, Türkiye’deki tüm çocuklar için barış, koruma ve adalet kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.

UNICEF, Türkiye’nin önlenebilir çocuk ölümlerinin sonlandırılması, çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılması ve çocuğa yönelik her türlü şiddetle mücadele edilmesi konularındaki çabalarını genişleterek sürdürürken, BM Çocuk Hakları Komitesi’nin sonuç gözlemlerinde de önerildiği üzere, çocuklara karşı işlenen bu tür suçlara yönelik hızlı ve etkili bir soruşturmanın yürütülmesini sağlayacağını içtenlikle ümit etmektedir.

Daha fazla bilgi için:
 
Séverine Jacomy-Vité, UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000, sjacomyvite@unicef.org 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org