Anasayfa > Basın Merkezi > 2015 > Ocak > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (1/2015)

Suriyeli ve Türkiyeli gençlere yönelik barış eğitimi


@UNICEF/Türkiye-2014
GAZİANTEP, Türkiye, Ocak 2015 -Uluslararası Genç Liderler Akademisi’nin (UGLA) “Gençler için Barış” eğitimi programı 19-21 Aralık 2014 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlendi. Eğitim, önceden UGLA’da Barış Eğitimi alan gençlerin yanı sıra Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile UNICEF’ten görevli uzmanların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Bu eğitim programı ile Gaziantep’te yaşamakta olan Suriyeli ve Türkiyeli  30 genç bir araya gelerek mevcut iletişim süreçleri ve bu süreçlerin barış ve çatışma ortamlarında nasıl tanımlandığı konusundaki görüşlerini paylaşma imkanı buldu.
 
UNICEF ve Habitat koordinasyonda gerçekleştirilen eğitimile, katılımcıların kimlik, stereotipler, ayrımcılık, şiddet, çatışma ve barış gibi kavramlar ile bu kavramların bölgede yaşanan mevcut durumdaki karşılıklarını anlama ve tanımlama kapasitesini, becerilerini ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlandı. Bu nedenle eğitim süresince katılımcıların deneyimlerinden bir şeyler öğrenebileceği çeşitli vaka çalışmalarıyla ve simülasyon oyunlarıyla birleştirilen teorik öğrenmeye ağırlık verildi.
 
 
Diyalog kanalı açılmasında gençlere öncü rol
 
 
Bu eğitime katılan gençlerin barışçıl iletişim geliştirmeye ve toplumda diyalog kanalı açmaya yönelik güvenilir eylemlerde öncü bir görev üstlenmesi öngörülmektedir. Katılımcıların bu girişime ön ayak olması ve deneyimlerini diğer gençlik ağları ile etkin gençlik kuruluşlarıyla paylaşarak bölgede yayması beklenmektedir.
 
Merkezi İstanbul’da bulunan Uluslararası Genç Liderler Akademisi (UGLA), aralarında UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarında bulunduğu bir platform tarafından İstanbul’da kurulmuştur. UGLA, gençlerin yaygın eğitimden yararlanabildikleri, kapasitelerini arttırabildikleri ve liderlik becerilerini geliştirebildikleri bir projedir.