Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2014)

81 ilden çocuklar ÇHS'nin 25'inci yıldönümü için TBMM'de bir araya geldi


ANKARA, 20 Kasım 2014 – Somalı çocuklar ve kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar dâhil olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinden 200 çocuk, UNICEF’in desteğiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından organize edilen 15. Çocuk Forumu dolayısıyla 18-20 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. 

15. Çocuk Forumu, yakınlarda yaşanan Soma maden kazasının çocuklar üzerindeki etkilerinden ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocuk sayısının giderek artmasından hareketle çocukların olağanüstü durumlardaki haklarına ve rollerine odaklandı. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2014 yılı 20 Kasım’ı, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin kabulünün 25’inci yıldönümüdür. Bu yıldönümü New York’ta ve Türkiye’de birlikte kutlanacak, Türkiye’deki İl Çocuk Hakları Komitelerinin iki koordinatörü New York’taki kutlamaya Türkiye’yi temsilen katılacaktır.     
 
TBMM’de sundukları Forum sonuç belgesinde çocuklar, çocuk haklarına ilişkin tanıtım-savunu çalışmalarına en büyük katkıyı çocukların kendilerinin yapabileceklerini, afet ve acil durumlardaki katkı ve katılımlarının ise önemli bir destek anlamına geleceğini vurguladılar.
 
UNICEF Türkiye Ofisi Temsilci Vekili, Lieke van de WIEL’in görüşü şöyle: “25 yıl önce çocuklara bir söz vermiştik: Haklarını korumak ve geliştirmek için tüm gücümüzü kullanacaktık. Sözleşme’nin 25’inci yıldönümünde kutlayacağımız pek çok şey olmasına karşın bugün bu çalışmaların özellikle çocukların en savunmasız durumda olduğu afet ve acil durumlarda da devam etmesi gerekliliğini biliyoruz. Şimdi, çocukların kendilerini etkileyen kararlara katılımları ve korunmalarını sağlamak adına harekete geçmeliyiz. İşte bu yüzden bugün, burada çocuklara söz hakkı vermek ve onların fikirlerini dinlemek çok önemli.” 

TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Türkan Dağoğlu ÇHS’nin 25’inci yıldönümünün önemine işaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam şunları vurguladı: “Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde görev, sadece çocuklarımıza değil, başta ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına öncelikli olmak üzere, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir. Bu konuda, yazılı ve görsel medyamızla, sivil toplum kuruluşlarımıza da büyük görevler düştüğünü belirtmek isterim. Ulusumuzun en değerli varlıkları olan siz çocuklarımızın hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamlarda yetişmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri konusunda çalışmalarımızı yürütürken, sizlerin göstermiş olduğu çabalar, sunduğunuz öneriler bizlere rehberlik etmektedir.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek 200 çocuğu Meclis binasında konuk etti. 
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme Hakkında
Çocuk Haklarına dair Sözleşme tüm çocukların evrensel haklarını açık biçimde tanımaktadır. Tarihte en hızlı ve en geniş biçimde onay gören uluslararası insan hakları anlaşması olan Sözleşme sayesinde yasalarda ve uygulamalarda önemli değişiklikler gerçekleşmiş, bunun sonucunda dünyanın her bölgesinde milyonlarca çocuğun yaşamında önemli iyileşmeler sağlanmıştır.

Türkiye’nin 81 İlindeki Çocuk Hakları Komiteleri Hakkında
Çocuk Hakları Kampanyası, Evrensel Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ilk kez 20 Kasım 1999 tarihinde 81 ilden gelen çocuk delegelerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığında başlatılmıştır. İl Çocuk Hakları Komiteleri 2000 yılından bu yana faaldir.

Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bu komiteler çocuk katılımını ülke ölçeğinde sağlayan mekanizma konumundadır.

İl komitelerinin her birinde, çocukları temsil eden, biri kız biri erkek iki eş başkan yer almaktadır. Komite üyeleri toplumun tüm kesimlerinden gelmekte, böylece ülke düzeyinde geniş bir katılım gerçekleşmektedir.  “ÇOCUK KATILIMI”, Çocuk Haklarına dair Sözleşme uyarınca hazırlanan ülke raporlarında, geliştirilen katılım mekanizmalarında ve gündemde yer alan konularda çocukların görüşlerine ve çalışmalarına da yer verilerek geniş ölçekte sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, İletişim Bölümü Sorumlusu, UNICEF Türkiye +90 312 454 1000, shosta@unicef.org