Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2014)

UNICEF raporu - Yenilikler en dezavantajlı konumdaki çocuklar için değişimi beraberinde getirebilir


Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25’inci yıldönümünde Dünya Çocuklarının Durumu raporu değişimin gündemini ortaya koyuyor


NEW YORK, 20 Kasım 2014 –  UNICEF, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı yeni bir raporda, milyonlarca çocuğun yeniliklerin getirdiği yararlardan mahrum kalmalarını önlemek üzere acilen girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti. UNICEF’e göre karşılıklı ilişkilenme ve ortak çalışma yeni küresel ağlar aracılığıyla yeniliklerin yararlarının her çocuğa uzanabilmesini sağlayacaktır. 


Dünya Çocuklarının Durumu Raporu – Geleceği yeniden düşleyin: Her çocuk için yenilik
hükümetlere, kalkınma alanındaki profesyonellere, iş çevrelerine, aktivistlere ve topluluklara hep birlikte çalışma çağrısında bulunmaktadır:  çocukların karşılaştıkları en acil bazı sorunların aşılmasını sağlayacak yeni fikirlerin ortaya çıkması, yerel yeniliklerden en iyilerinin ve en fazla gelecek vaat edenlerinin daha geniş ölçekte uygulanması için hep birlikte çalışma…

Raporda, ufuk açıcı yenilikler kaynaklarından hareketle derlenmekte ve interaktif bir platform sunulmaktadır; dünyanın çeşitli ülkelerindeki yenilikler bir haritada ortaya konulmakta, bu yeniliği yapanlara da kendi fikirlerini bu haritaya koymaları çağrısında bulunulmaktadır.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in sözleriyle: “Eşitsizlik, insanlığın kendisi kadar eskidir; ama yenilikler ve yenilikçilik de öyledir ve her zaman insanlığın ilerlemesinde itici güç olmuştur. Bugün çok daha fazla iç içe geçmiş hale gelen dünyamızda yerel çözümlerin küresel etkileri olabilir ve her gün eşitsizlik ve adaletsizliklerle karşılaşan çocuklara yarar sağlayabilir.

“Yeniliklerin her çocuğa yarar sağlayabilmesi için daha yenilikçi olmak, en eski sorunlarımızı çözmek için yeni fikirler geliştirme yollarımızı yeniden düşünmek zorundayız. En zorlu sorunlarımıza yönelik en iyi çözümler tek başına ne yukarıdan aşağıya, ne aşağıdan yukarıda ne de bir gruptan diğerine gelecektir. Bu çözümler, ulaşılması en güç olanlara ulaşmak üzere sınırları ve sektörleri aşan yeni sorun çözme yöntemlerinden ve yenilikçi topluluklardan gelecektir. Bunlar, gençlerden, ergenlerden ve çocukların kendilerinden gelecektir.”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi 1989 yılında kabul etmişti.  O günden bu yana çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde büyük ilerlemeler gerçekleştirilmiştir; beş yaşına gelmeden ölen çocuk sayısı çok büyük ölçüde azaltılmış, eğitime ve temiz suya erişim önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. 

Ne var ki, milyonlarca çocuğun hakları bugün hala her gün ihlale uğramaktadır: Dünya çocuklarının en yoksul yüzde 20’lik diliminin 5 yaşına gelmeden ölme olasılığı en zengin yüzde 20’lik diliminde olan çocuklara göre iki kat daha fazladır; en azgelişmiş ülkelerdeki her dört çocuktan hemen hemen biri çocuk işçiliği kapsamındadır ve milyonlarca çocuk da sürekli olarak ayrımcılığa, fiziksel ve cinsel şiddete, istismar ve ihmale maruzdur.

UNICEF’in temel belgesi olan ve her yıl yayınlanan raporların bu yılki sonuncusu şu tezi savunmaktadır: ağızdan tuz eriyikleri ya da kullanıma hazır tedavi amaçlı besinler son 25 yıl içinde milyonlarca çocuğun yaşamında sağlanan köklü iyileşmenin itici güçleri olmuştur; bunun gibi, daha yenilikçi ürünler, işlemler ve ortaklıklar da ulaşılması en güç çocukların haklarının yaşama geçirilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Tamamı dijital ortamda olan raporda yer alan multimedya ve interaktif içerik, okurları, kendi fikirlerini ve yeniliklerini paylaşmaya çağırmakta, bu arada dünyanın çeşitli ülkelerinde daha şimdiden insanların yaşamını iyileştiren önemli yeniliklere örnekler vermektedir:
  • Solar Kulak: Dünyadaki ilk yeniden şarj edilebilir işitme yardım cihazı. Elektriğe düzenli erişimi olmayan toplulukların ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir; güneşle, evdeki ışıkla ya da cep telefonu şarj aletiyle şarj edilebilmektedir(Tendekayi Katsiga, Deaftronics, Botsvana / Zimbabwe)
  • Akut yetersiz beslenme yerel topluluk temelli yönetimi (CMAM): Burada, yardım kuruluşları tarafından yönetilen; geleneksel, masraflı ve dar kapsamlı yataklı tedaviye dayalı beslenme merkezleri yerine, kullanıma hazır terapi gıdalarının yerel kliniklerin desteğinde evlere ulaştırılmasını öngören bir model söz konusudur (Steve Collins, VALID Nutrition Eş Kurucusu ve Direktörü)
  • Ebola krizi içindeki Liberya’da gençleri U-rapor sistemiyle Ebola mücadelesine katan yeni yollar. Cep telefonu temelli bir sistem olan U-rapor gençlerle geliştirilmiştir ve hangi konuların gençler açısından en fazla önem taşıdığını ortaya koymaktadır (UNICEF, Liberya)
  • Bangladeş’in sellere maruz yörelerinde çocukların yıl boyu eğitim görebilmelerini sağlayan yüzen okullar. (Mohammed Rezwan, Shidhulai Swanirvar Sangstha adlı HDK’nın Kurucu Genel Direktörü)
  • Vibrasor: Kolombiya’da iki genç kız tarafından geliştirilen ve işitme engelli kişilerin kalabalık kentsel mekânlarda güvenli biçimde hareket edebilmelerine yardımcı olan bir cihaz (Isamar Cartagena, Katherine Fernandez)
  • Elektriğe düzenli erişimi olmayan kesimlerin sorunlarına yeni bir çözüm getiren ve dört genç kız tarafından geliştirilen idrarla çalışan jeneratör (Nijerya)
 
“Dünyanın dört bir yanında, hatta en ücra köşelerinde o kadar fazla genç yenilikçi var ki… Hepsi dünyayı çocuklar adına daha olumlu yönde değiştirme çabasındadır.” Bu sözlerin sahibi, Hindistan’ın Chandigarh yöresinden 16 yaşındaki Bisman Deu’dur. Kendisinin pirinç atıklarını kullanarak ürettiği yapı malzemesi UNICEF’in bu yılki raporunda yer almaktadır.

Deu sözlerine şöyle devam ediyor: “Her ülkenin farklı sorunları, her insanın da farklı çözümleri vardır. Birbirimizin deneyimlerinden öğrenmemiz, küresel yenilikçiler topluluğu olarak bir araya gelmemiz ve gerçekten fark yaratacak fikirler üretmeyi sürdürmemiz gerekiyor.”

UNICEF 190’dan fazla ülkeyi kapsayan ağıyla yenilikçiliği öne çıkarmış, ortaklarla birlikte düşünmenin, çalışmanın ve işbirliği yapmanın yeni yollarını bulmak ve yerel yetenekleri özendirmek için Afganistan, Şili, Kosova, Uganda ve Zambiya dâhil dünyanın çeşitli ülkelerinde merkezler oluşturmuştur.

Raporun tamamı için: http://sowc2015.unicef.org

Fikirlerinizi ve yeniliklerinizi paylaşmak için:http://sowc2015.unicef.org/your-innovations/

# # #

Kaliteli fotoğraflar, b-roll ve mültimedya içeriği için:

The State of the World’s Children Report – Reimagine the future: Innovation for every child:http://uni.cf/1oNr5pM

The Convention on the Rights of the Child: http://uni.cf/1xtF8RY

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.
 
UNICEF Yenilik hakkında: UNICEF Innovation dünyanın çeşitli ülkelerinden ve farklı disiplinlerden kişileri bir araya getiren bir ekiptir. Ekibin görevi, UNICEF’in tüm dünyadaki çocukların yaşamını iyileştirmeye yönelik çabalarını güçlendiren teknolojileri ve uygulamaları belirlemek, prototipleştirmek ve bunları daha geniş ölçeğe kavuşturmaktır. Daha fazla bilgi için: www.unicef.org/innovation

#EVERYchild kullanarak bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin

Daha fazla bilgi için:
 
Rose Foley, UNICEF Media, Tel: + 1 212 303 7987; Cep: + 1 917 689 4316; E-mail:
rfoley@unicef.org 
 
Melanie Sharpe, UNICEF Media, Tel: +1 917 265 4516; Cep: + 1 917 485 3344; E-mail: msharpe@unicef.org

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, shosta@unicef.org, Tel:+90533 622 83 46