Anasayfa > Basın Merkezi > 2014 > Kasım > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (11/2014)

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkeleri bir araya gelerek çocuklara yönelik şiddeti durdurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.


12 Kasım 2014, MINSK– Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya’da yaşayan binlerce çocuk her gün şiddete maruz kalıyor. Bölgedeki çocukların üçte ikisi hayatlarının en az bir döneminde şiddet görmüş. Bugün; hükümetler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek çocuğa yönelik şiddetin sona erdirilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler ve bu konuyu politik gündemlerinin merkezine koyma taahhüdünde bulundular. 

Belarus Başbakan Yardımcısı Anatoly A. Tozik konuya ilişkin şunları söyledi: “Devletin temel görevlerinden biri, çocukların yasal çıkarlarını ve haklarını korumaktır. Bu, Belarus’nın da politik önceliği olup bizzat Belarus Cumhurbaşkanı’nın himayesi altındadır”.

Anatoly A. Tozik, “Çocukları İhmal, İstismar, Şiddet ve Sömürüden Korumaya yönelik Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi’ne ilişkin iki günlük bölgesel konferansın açılış konuşmasını yapmıştır. Bu konferans, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yirmi beşinci yıl dönümünden bir hafta öncesine denk gelmiştir.

Sayın Tozik, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Geçtiğimiz yıllarda, Belarus, aile içi şiddeti ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için gösterdiği çabaları önemli ölçüde arttırmıştır. Yerel mevzuatta değişiklikler yapılarak suçun önlenmesi alanında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Aile içi şiddetin zamanında tespit edilmesine olanak sağlayan bu iyileştirmeler kapsamında şiddet mağdurlarına çeşitli şekillerde (hukuki, psikolojik ve tıbbi destek verilmesi, kalacak yer temini vb.) yardım eli de uzatılmaktadır. “

Bu bölgelerde yaşayan çocukların evlerde, bakım ve adalet kuruluşlarında, okullarda ve çeşitli topluluklarda gördüğü şiddet çoğu zaman kayıtlara geçmemektedir. Politikalar ve programlarda çok sayıda boşluk bulunmaktadır. Ailelere destek sağlanması, sosyal hizmet çalışanları ve sağlık görevlilerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi için yapılan yatırımların miktarı halen azdır.
 
UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Çocuklara karşı tek bir şiddet vakası bile çok fazladır. Çocuklara yönelik şiddete hiçbir hoşgörü göstermeyen bir kültürün oluşturulabilmesi için devletlerin farkındalık arttırıcı kampanyalara yatırım yapması gerekmektedir. Hepimiz; politika yapıcılar, vatandaşlar ve ebeveynler olarak, şiddeti ve sonuçlarını çok iyi anlamalıyız. Hepimiz, çözümün birer parçası olmalıyız. Haydi, işe bu sessizliği bozarak başlayalım.” 

UNICEF ve Belarus Devleti’nin katkılarıyla düzenlenen konferansta bölgedeki devletlerin çabaları değerlendirilerek politikalardaki boşluklar ve karşılaşılan zorluklar tespit edilmiş, edinilen dersler tartışılmış, eğitimden sağlık ve adalete çeşitli alanların tamamlayıcı rolleri irdelenmiştir. Şiddetin önlenmesi konusunda sivil toplumun önemli rolü üzerinde de durulacaktır. UNICEF’in Belarus’daki yeni elçisi, ünlü şarkıcı Vladimir Pougatch da açılışta hazır bulunarak konferansa sesiyle renk katmış ve halkı çocuklara uygulanan şiddeti protesto etmeye davet etmiştir.

Çocuklara karşı şiddete bir son vermeyi amaçlayan küresel kampanyayı güçlendirmek için düzenlenen bu konferans, UNICEF’in bu konudaki bölgesel taahhütlerinin de bir parçasını oluşturmaktadır.

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
 
Kristen Elsby, UNICEF CEE/CIS Regional Communication Chief,
Mobile: +41 799 38 82 73, email: mediaceecis@unicef.org
  
Lely Djuhari, UNICEF CEE/CIS Regional Communication Specialist,
Mobile: +41 792 0444 82, email: mediaceecis@unicef.org
 
Julia Novichenok, UNICEF Communications Officer in Belarus, Tel: + 375 17 22 77 8 22. e-mail: jnovichenok@unicef.org, Julia.novichenok@gmail.com

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, shosta@unicef.org, Tel:+90533 622 83 46